Download kursusmateriale – Brandsikkert byggeri 2015

Som kursusdeltager kan du downloade oplægsholdernes foredrag i pdf nedenfor.

1 Brandkrav – hvorfor så vanskelige – hvor finder vi hjælp?
Bjarne Lund Johansen, NEXTTOOL

2 Hvilke brandtekniske begreber er det nødvendigt at kende – og hvad betyder de?
Anders Vestergaard, Kullegaard

3 Enfamiliehuse – hvordan løser vi kravene til facader og beklædninger?
Bjarne Lund Johansen, NEXTTOOL

4 Enfamiliehuse, sommerhuse mv.
Anders Vestergaard, Kullegaard

5 Undertage på etagehuse – hvad er kravene og hvordan løser vi dem?
Bjarne Lund Johansen, NEXTTOOL

6 Tage på etagehuse – hvordan undgår vi brandspredning med brandvægge, brandkamserstatninger mv.?
Anders Vestergaard, Kullegaard

7 Etagehuse – konstruktioner og overflader – hvad må være af træ?
Bjarne Lund Johansen, NEXTTOOL

8 Beregning af bæreevne og brandmodstand
Jørgen Munch-Andersen, Træinformation

9 Etagehuse af træ – hvor højt og hvilke konstruktioner?
Bjarne Lund Johansen, NEXTTOOL

10 Brandkrav til tagpaptage – regler og dokumentation
Tommy Bunch-Nielsen, Bunch Bygningsfysik

11 Hvilke brandkrav er der til isoleringsmaterialer – og hvor må de bruges?
Anders Vestergaard, Kullegaard

12 Udvendig facadeisolering – nybyg og renovering
Tommy Bunch-Nielsen, Bunch Bygningsfysik