Download kursusmateriale – Konstruktion af træhuse

Som kursusdeltager kan du downloade oplægsholdernes foredrag i pdf nedenfor

1 Baggrund og krav til træskeletkonstruktioner vægge og fundamenter
Jørgen Munch-Andersen, Træinfomation

2 Produktion og anvendelse af træelementer til nybyg og renovering
Lauritz Rasmussen, Taasinge Elementer

3 Produktion og anvendelse af bokselementer
Søren Rasmussen, ONV Arkitekter

4a Praktiske eksempler på fundering og alternative funderinger (pæle- og skruefundamenter) samt fugtforhold
Mikael Koch, Træinformation

4b Praktiske eksempler på fundering og alternative funderinger (pæle- og skruefundamenter) samt fugtforhold
Per Bo Larsen, Bunch Bygningsfysik

5 Bæredygtighedsmæssige og tekniske fordele ved CLT i forhold til andre konstruktionstyper i en dansk kontekst
Duncan Horswill og Mikkel Kahlen Frandsen, Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma

6a Tegnestuen Vandkunsten fortæller om baggrunden for deres træboligbyggeri i Lisbjerg
Kim Dalgaard, Tegnestuen Vandkunsten

6b Moe A/S fortæller om baggrunden for deres træboligbyggeri i Lisbjerg
Bo Pedersen, Moe A/S