Kursus i træfacader og træbeskyttelse

På kurset lærer du om opbygning og beskyttelse af træbeklædning mod vejrliget, materialekrav og CE-mærkning. Du ser løsninger til lette træbaserede elementer samt beklædning af beton og CLT/massivtræ. Vi gennemgår anvendelse af forskellige træarter, modificeret træ, konstruktiv og kemisk træbeskyttelse, vedligeholdelse, brandimprægnering og fugthåndtering. Løsningerne er relevante for både nybyggeri og renovering.

Detaljeret kursusbeskrivelse og program følger.

Tid og sted
Ballerup: den 27. november 2024 kl. 8.30 – 16.00
Sted: World Trade Center, Borupvang 3, 2750 Ballerup

Horsens: den 28. november 2024 kl. 8.30 – 16.00
Sted: Scandic Opus Horsens, Egebjergvej 1, 8700 Horsens

Kursuspris
Medlem af Træinformation: 3.700 kr.
Medlem af DI Byggeri Træsektionen eller Gulvsektionen: 4.200 kr.
Ikke-medlem: 4.900 kr.
I kursusprisen er inkluderet forplejning på dagen. Priserne er ekskl. moms.

Rabatter
Early Bird rabat: 10% rabat på kursusprisen ved tilmelding senest den 1. oktober 2024.

Hvis I er fire eller flere deltagere fra samme firma, får I 25% rabat på den samlede kursuspris.

Ved oprettelse af medlemskab af Træinformation senest 14 dage efter kursets afholdelse, tilbydes du kurset til medlemspris.