Pressemeddelelser

Nyheder om træ i byggeriet, trækonstruktioner, træarkitektur, samt om træ, klima og miljø. Ønsker du at modtage pressemeddelelser eller har brug for yderligere oplysninger bedes du kontakte os på [email protected] eller telefon 45 28 03 33.

 

2023-01-02
› 9 organisationer fra byggeriet: Vi er klar til klimakrav
9 organisationer fra byggebranchen heriblandt Træinformation glæder sig til ikrafttrædelsen af nye klimakrav til byggeriet. For byggeri, anlæg og drift af bygninger står for 30 pct. af Danmarks samlede CO2-udledninger, og det er for højt. Derfor er de gået sammen om et fælles budskab til det nye Folketing, den nye regering og den nye social- og boligminister: Vi er klar til de nye klimakrav.


2
022-10-26
› Efterisolering er en sikker vej til energibesparelser
Omtrent 450.000 enfamiliehuse, 50.000 rækkehuse og 100.000 sommerhuse, som er opført i perioden 1950-1980, opfylder langt fra nutidens varmeisoleringskrav. Ejerne af disse huse har førhen vejet og målt udgifterne forbundet med efterisolering. Nu efterspørger stadig flere en måde at få nedbragt varmeregningen på, og efterisolering er en sikker vej til energibesparelser.


20
22-09-27
› Webportal skal inspirere danske arkitekter til at bygge mere i træ
Træinformation lancerer websitet arkitekturitrae.dk, der giver indblik i træets mange arkitektoniske potentialer. På hjemmesiden findes bl.a. et projektgalleri med afsluttede bygningsværk og en nyhedssektion med omtaler af igangværende projekter.


2
022-03-28
› Ny TRÆhåndbog viser vej igennem junglen af brandkrav
Træinformations nye håndbog forklarer i tekst og illustrationer, hvordan træ kan anvendes indenfor rammerne af bygningsreglementet i brandklasse 1 og 2. ”Vi håber, at bogen vil hjælpe med at gøre det nemmere at fortolke brandkravene i BR18, og at vi på denne måde kan få meget mere af det bæredygtige træbyggeri i Danmark” fortæller Mikael Koch, direktør i Træinformation.


2
021-10-27
› De nominerede til Danish Wood Award 2021
Spektakulær træinstallation og visionært kontorbyggeri kappes om Danish Wood Award: Den 19. november uddeles Danmarks ældste arkitekturpris. Det er tegnestuerne Praksis Arkitekter og Schmidt Hammer Lassen Architects, der med deres design af henholdsvis Mediateket på Arkitektskolen Aarhus og kontorfællesskabet Framehouse er med i opløbet om at vinde Danish Wood Award 2021. Hvor det ene byggeri har fokus på fællesskab og fleksibel indretning, er det andet udformet med tanke på fordybelse og læring. Fællesnævneren for de to projekter er målet om at skabe et inspirerende miljø.


2
020-10-04
› TRÆfakta 16 Trægulve DGNB-certificering
I 2020 udgav vi TRÆfakta 15, som er en anvisning på, hvordan trægulve håndteres i DGNB-certificering af et byggeri. I slutningen af 2020 udkom en ny DGNB-manual fra Green Building Council i Danmark, der omfatter flere typer byggeri og renovering. Da der er ændret en del i forhold til de tidligere DGNB-manualer, har vi nu udarbejdet TRÆfakta 16 Trægulve i DGNB.


2
021-02-01
› TRÆ 77 Tagpap på træunderlag
Op mod en tredjedel af det samlede danske energiforbrug går til opvarmning af bygninger. Der er derfor et stort potentiale i at reducere energiforbruget til opvarmning af vores boliger gennem efterisolering. Derudover har der de senere år manglet generelle tekniske anvisninger på udførelse af tagpaptage. Med TRÆ 77 findes der nu vejledninger i udførelse af tagpap på træunderlag.


2
020-11-12
› Beregning af CLT-konstruktioner
Indenfor de senere år er man mange steder i verden begyndt at anvende CLT-elementer (krydslamineret træ) som et miljøvenligt alternativ til beton-elementer. Hverken Eurocode 5 eller danske lærebøger behandler dimensioneringen. Derfor har Træinformation udviklet en lærebog om CLT-konstruktioner, som giver en samlet fremstilling tilpasset danske forhold.


2020-10-22

› Velkommen til Kasper, Træinformations fagtekniske chef
Det er med stor glæde, at vi kan byde velkommen til Kasper Birkedal Kristensen, der fra 15. november 2020 vil fungere som fagteknisk chef hos Træinformation.


2020-06-30

› TRÆfakta 15 Trægulve DGNB-certificering
Træinformation har netop udgivet vejledningen ”TRÆfakta 15 Trægulve – DGNB-certificering”, som frit kan læses på træinfo.dk. TRÆfakta 15 er en anvisning på, hvordan man forholder sig til brugen af trægulve i forbindelse med DGNB-certificering af et byggeri og de forskellige krav, der er forbundet hermed.


2020-02-01

› ETA’er ikke bedre end DoP
Nogle producenter af forbindelsesmidler til trækonstruktioner anvender ETA’er (European Technical Assesment) som et redskab i konkurrencen og hævder at kunderne ønsker ETA’er. Er det tilfældet, er kunderne misinformerede. Hovedprincippet er at der udarbejdes Ydeevneerklæring (DoP) og CE-mærkes efter den relevante harmoniserede standard.


2020-01-01

› TRÆ 76 Efterisolering
Op mod en tredjedel af det samlede danske energiforbrug går til opvarmning af bygninger. Der er derfor et stort potentiale i at reducere energiforbruget til opvarmning af vores boliger gennem efterisolering. Træinformation har netop udgivet bogen, TRÆ 76 Efterisolering, hvor du kan blive klogere på, hvordan du mest hensigtsmæssigt kan efterisolere bygninger.

 

2019-06-18
› TRÆ 75 Træspær – Valg, opstilling og afstivning
Træspær anvendes i stort omfang i tagkonstruktioner. Der er typisk tale om meget slanke konstruktionselementer, som har stor styrke i forhold til materialeforbrug, forudsat at de afstives korrekt. Træinformation har netop udgivet håndbogen TRÆ 75 Træspær – Valg, opstilling og afstivning. Formålet med TRÆ 75 Træspær er at bidrage til, at tagkonstruktionerne specificeres og udføres korrekt, ikke mindst afstives korrekt på tværs af spærene.


2019-03-01

› TRÆfakta 14 Trægulve – indeklima
Forbrugerne har i dag meget høje forventninger til ensartetheden af trægulve. TRÆfakta 14 fokuserer på netop de forhold, der har betydning for at opnå små og ensartede tolerancer for især fuger mellem gulvbrædderne.


2019-01-01

› TRÆ 74 Træterrasser samt tagterrasser
Træinformation har netop udgivet bogen, TRÆ 74 Træterrasser samt tagterrasser, da markedet for publikationer og vejledninger i dimensionering af træterrasser er meget begrænset i Danmark. Bogen gennemgår valg af trætype, dimensioner og udformning af detaljer for træterrasser. Desuden beskrives muligheder for udførelse af terrassens underlag – herunder specielt hvordan vandindtrængning undgås.


2018-09-27

› Tegnestuen lenschow & pihlmann vinder Danish Wood Award 2018
Den 27. september 2018 blev vinderen af Danish Wood Award 2018 afsløret. Prisen gik til arkitekterne Kim Lenschow Andersen og Søren Thirup Pihlmann, der var nomineret sammen med Dorte Mandrup og einrum arkitekter.


2018-09-01
› Danish Wood Award 2018
Dorte Mandrup, lenschow & pihlmann og einrum arkitekter dyster om den prestigefulde arkitekturpris, Danish Wood Award, der i år har 60-års jubilæum.


2018-03-01

› Kursus om tagkonstruktioner med store spær
Der er en stigende interesse for at etablere terrasser af træ; både i haver, på altaner og på tage. Det gælder ved såvel eksisterende byggeri som ved nybyggeri. På kurset vil du høre om praktiske erfaringer og få omfattende baggrundsviden om både terrasser på terræn, hævede terrasser og tagterrasser.


2018-12-01

› Kursus om træterrasser samt tagterrasser
Der er en stigende interesse for at etablere terrasser af træ; både i haver, på altaner og på tage. Det gælder ved såvel eksisterende byggeri som ved nybyggeri.


2017-11-01

› Gratis TRÆfakta-vejledninger om trægulve
I samarbejde med det Det faglige forum for trægulve og professionelle gulvlæggere, har Træinformation udgivet 10 pjecer med vejledende retningslinjer for træbaserede gulve i forhold til anvendelse, lægning, vedligeholdelse og efterfølgende vurdering.


2017-11-01

› Program til beregning af bjælkedimensioner
Med Træinformations nye beregningsprogram, BJÆLKEdim, kan du nemt foretage en sikker beregning af bjælkedimensioner.


2017-11-01

› Fælles bæredygtig fremtid, som du er en del af
Syv ud af ti fagfolk i den danske byggebranche forventer, at der de kommende år kommer et øget fokus på klimaløsninger og energirenoveringer inden for byggeriet. Og ni ud af ti fagfolk tror, at klimaløsninger og energirenovering skal være med til at drive byggeriet i en positiv retning. Det viser en rundspørge fra 2016 blandt cirka 350 fagfolk i byggebranchen foretaget af Brancheforeningen Danske Byggecentre.


2017-11-01

› P1 Morgen: Træbyggeri og dets potentialer i Danmark
Når der i fremtiden skal bygges store byggerier, enten i højden eller i bredden, så kan det blive i træ, og ikke i beton eller stål, som vi kender det i dag. Det er nemlig trenden lige nu. Træ er in, og verden over er der skyskrabere på vej, som er bygget i træ.


2017-11-01

› Træ er opskriften på billigere byggeri og kortere byggetid
London bygger mere og mere i træ – og det er udelukkende fra et økonomisk incitament, da det både er billigere at bygge i træ og byggetiden er væsentligt reduceret. Drivkraften bag den stigende byggelyst i træ er entreprenørerne.


2017-12-07

› TRÆ 73 Tagkonstruktioner med store spær
De senere år har der været en del tilfælde, hvor tage på supermarkeder og staldbygninger er kollapset eller har fået store deformationer på grund af manglende tværafstivning.


2016-10-20

› Tre tegnestuer er nomineret til Danish Wood Award 2016
ONV Arkitekter, Vandkunsten og Falko Arkitekter er med i opløbet om den prestigefulde arkitekturpris, der bliver overrakt 17. november.


2015-01-15

› Mikael Koch ny direktør i Træinformation
Træinformation satte i efteråret jagten ind efter en ny direktør, og nu er de sidste brikker faldet på plads, så 58-årige Mikael Koch kan tiltræde den 1. marts.
› Download portrætbillede af Mikael Koch


2012-06-20
› Nomineringen til Træprisen 2012 er åben
Så er det blevet tid til at indstille arkitekter eller tegnestuer til Træprisen 2012. Her har danske arkitekter mulighed for at komme i kategori med store navne som Arne Jacobsen, Bjarke Ingels og Henning Larsen, der tidligere har modtaget hædersprisen og de 100.000 kr., der følger med.


2012-01-02
› Ny håndbog fremmer forståelsen af brandkrav i byggeriet
Brandsikring af bygninger redder mange menneskeliv, og brandkravene er med god grund blevet skærpet de senere år. Men reglerne er indviklede og svære at oversætte til praksis, og det øger risikoen for fejl. Derfor udgiver Træinformation nu håndbogen ‘TRÆ 66 Brandkrav’, som giver et hurtigt overblik med let forståelige illustrationer.


2011-11-04
› Træinformation udgiver opdateret håndbog om taglægter
Træinformation sender nu en opdateret udgave af håndbogen ‘TRÆ 65 Taglægter’ på gaden med anvisninger og nye konstruktionsløsninger, som modsvarer de nyeste krav fra marked, myndigheder og byggeriets parter.


2011-09-28

› Ny lægteaftale
Brancheaftalen for taglægter er blevet fornyet fra 1. september 2011. Det er specielt den nye CE-mærkning af konstruktionstræ og dermed også af taglægter, der nødvendiggør en opdatering af aftalen.


2011-09-02

› Slut med 25%-reglen
Grænsen for rentabilitetsberegning ved ombygning er ophævet.


2011-09-01

› Nyt om CE-mærkning
Konstruktionstræ og lægter skal være CE-mærket fra 1. januar 2012. Dermed er datoen for mærkning blevet fremrykket med 8 måneder.


2011-06-09

› Nyt om snekollaps
Erhvervs- og byggestyrelsen har udsendt en ny vejledning om kontrol af sne på bygninger med store tage. Træinformation står bag både denne og en ny oversigt over danske snenormer.


2011-06-01

› Tre årtier i træets tjeneste
For tredive år siden satte Bjarne Lund Johansen sig i Træinformations direktørstol, og dermed har han været centralt placeret i en periode med voldsom udvikling, som ifølge direktøren fortsætter med lyse udsigter for et af verdens ældste byggematerialer.


2011-04-14
› Trædag med fokus på højaktuelle udfordringer
EU-krav til lovligt træ, markedskontrol med træplader og nye krav til radon og fugtsikring er blandt flere højaktuelle emner, når Træinformation slår dørene op til årets Trædag 2011.


2011-03-07

› Skærpede krav til tagplader
Fra 1. marts 2011 skal alle træplader reduceres i størrelsen, når de skal bruges i forbindelse med tagarbejde. Det sker for leve op til Arbejdstilsynets krav til sikkerhed på tage i forbindelse med manuel håndtering af tagplader.


2010-12-17

› To nye håndbøger samler seneste viden om trægulve
Træinformation udgiver to nye håndbøger om trægulve, som opdaterer fagfolk i forhold til de senere års omfattende udvikling på området.


2010-12-08
› Træinformation blæser til kamp mod skadedyr, skimmel og svamp og råd
Skadedyr og skadet træværk i bygninger kan være en besværlig og dyr affære og har i værste fald også helbredsmæssige konsekvenser for bygningens brugere.