Træinformation blæser til kamp mod skadedyr, skimmel, svamp og råd

2010-12-08

Træinformation blæser til kamp mod skadedyr, skimmel, svamp og råd

Skadedyr og skadet træværk i bygninger kan være en besværlig og dyr affære og har i værste fald også helbredsmæssige konsekvenser for bygningens brugere. Derfor udgiver Træinformation nu to håndbøger, som hjælper husejere og fagfolk til at behandle disse skader og forebygge, at de overhovedet opstår.

Borebiller, træbukke og termitter. Skimmel, råd og svamp. Ordene kan få det til at løbe koldt ned af ryggen på enhver husejer, selvom de færreste ved, hvad de helt præcist dækker over – endsige hvordan man undgår at få den slags inden for sin dør.

Ifølge Forsikring og Pension udgjorde disse skader 8,2 % af alle bygningskader på enfamiliehuse og 6,5 % af samtlige bygningskader i 2009. Men faktisk kan skimmel og rådskader og andre former for skadet træværk undgås i langt de fleste tilfælde, hvis bygningen er konstrueret og vedligeholdt korrekt fra starten.

‘Den vigtigste forudsætning for at undgå problemer med skadedyr, råd, svamp eller skimmel i træværk er, at træet holdes tørt. Det gøres allermest effektivt ved, at bygningen fra starten er konstrueret således, at vand og fugt holdes væk fra træet. Skimmel og algevækst breder sig i disse år, ikke blot på træ, men på stort set alle materialer og konstruktioner. Det er tegn på opfugtning, som kan føre til skader, der er værre. Er skaden først sket, gælder det om, at få bestemt dens omfang og afhjælpe den så hurtigt og effektivt som muligt’, forklarer Bjarne Lund Johansen, direktør i Træinformation.

I to nye håndbøger gennemgår Træinformations eksperter, hvordan man forebygger skadedyr i træ og andre former for skader på træværk, og hvordan man afhjælper skaderne, hvis de først er opstået. Bøgerne, der er udarbejdet som let anvendelige vejledninger og værktøjer, henvender sig først og fremmest til fagfolk, men kan også benyttes af husejere i almindelighed.

Fakta om håndbøgerne

Skadet træværk
Håndbogen gennemgår de mest almindelige skader på trækonstruktioner og viser, hvordan de forebygges og afhjælpes. Byggefugt og fugtige byggematerialer giver ofte anledning til skimmelvækst både i byggeperioden. og efter at bygningen er taget i brug. Håndbogen går derfor i dybden med forebyggelse og bekæmpelse af skimmel på byggekonstruktioner med særligt henblik på træ. Tilsvarende anvisninger findes  bogen for de mere alvorlige råd og svampeangreb.
TRÆ 62 Skadet træværk, pris: 228 kr. (medlemspris: 152 kr.)

Skadedyr i træ
Mange af de insekter, man kan finde på lofter og andre steder i forbindelse med træ, er harmløse. Men andre insekter er egentlige skadedyr og kan ødelægge træets udseende, forkorte levetiden eller i værste fald føre til farlige funktionssvigt. Derfor er formålet med håndbogen at give fagfolk og private husejere et værktøj i hånden, så de selv kan identificere de mest almindelige insektangreb og sætte de nødvendige behandlinger i gang.
TRÆ 61 Skadedyr i træ, pris: 178 kr. (medlemspris: 118 kr.)

Håndbøgerne kan også købes som et sæt til 325 kr. (218 kr. for medlemmer). Priserne er ekskl. moms.

Bøgerne kan bestilles online på www.traeshop.dk eller ved at sende en mail til [email protected].

For mere information kontakt venligst Bjarne Lund Johansen, direktør i Træinformation, på telefon 45 28 03 33 eller mail [email protected]