Udgåede TRÆhåndbøger

Som medlem kan du læse alle tidligere håndbøger online

Siden 1954 har Træinformation udgivet håndbøger, der repræsenterer en grundviden om træ og byggeri. Håndbøgerne afspejler den gældende viden på det givne tidspunkt.

TRÆ 78 Træbyggeri i brandklasse 1 og 2

1. udg. marts 2022
Udgået 2024, erstattet af TRÆ 78 (marts 2024)

Brandkrav til træbyggeri i brandklasse 1 og 2 og eksempler på, hvordan kravene kan opfyldes.

Læs

TRÆ 72 Træ i vådrum

1.+2. udg. december 2016
Udgået 2021, erstattet af TRÆ 72 (februar 2021)

Hvordan og hvor træ kan anvendes i vådrum, herunder løsningernes belastningsklasse.

Læs

TRÆ 71 Brandsikre bygningsdele

1. udg. november 2015
Udgået 2021, erstattet af TRÆ 78 (november 2021)

Indeholder praktiske eksempler på materialer og bygningsdele, der opfylder brandkravene.

Læs

TRÆ 66 Brandkrav

1. udg. december 2011
Udgået 2019, erstattet af TRÆ 78 (november 2021)

Hvilke konstruktioner og beklædninger, der kan anvendes ift brandkravene i BR10.

Læs

TRÆ 64 Trægulve – Lægning

1. udg. november 2010
Udgået 2023, erstattet af TRÆ 79 (maj 2023)

Lægningsmetoder for trægulve, herunder gulvvarme og trægulve i vådrum.

Læs

TRÆ 63 Trægulve – valg og vedligeholdelse

1. udg. november 2010
Udgået 2023, erstattet af TRÆ 79 (maj 2023)

Valg af trægulve og vedligeholdelse af de fleste typer af trægulve samt renovering.

Læs

TRÆ 60 Træplader

1. udg. juni 2012
Udgået 2021, erstattet af TRÆ 60 (maj 2021)

Alle nødvendige oplysninger om træbaserede pladers egenskaber, mærkning og anvendelse.

Læs

TRÆ 56 Træskelethuse

2. udg. 1. oplag, april 2021
Udgået 2022, erstattet af TRÆ 56 (oktober 2022)

Grundlæggende viden om konstruktion og udførelse af træskelethuse.

Læs

TRÆ 56 Træskelethuse

1. udg., 3. oplag oktober 2018
Udgået 2021, erstattet af TRÆ 56 (april 2021)

Grundlæggende viden om konstruktion og udførelse af træskelethuse.

Læs

TRÆ 56 Træskelethuse

1. udg. 2. oplag, juli 2016
Udgået 2018, erstattet af TRÆ 56 (oktober 2018)

Grundlæggende viden om konstruktion og udførelse af træskelethuse.

 

Læs

TRÆ 56 Træskelethuse

1. udg. december 2008
Udgået 2016, erstattet af TRÆ 56 (juli 2016)

Grundlæggende viden om konstruktion og udførelse af træskelethuse.

Læs

TRÆ 58 Træspær 2

1. udg. november 2009
Udgået 2019, erstattet af TRÆ 75 (juni, 2019)

Viden om valg, opstilling og afstivning af fabriksfremstillede spær (afløser TRÆ 52).

Læs

TRÆ 55 Træfacader

1. udg. december 2008
Udgået 2021, erstattet af TRÆ 55 (januar 2021)

Træbeklædningers opbygning og beskyttelse mod vejrliget samt gældende materialekrav.

 

Læs

TRÆ 54 Undertage

1. udg. november, 2007
Udgået 2013, erstattet af TRÆ 67 (november, 2013)

Praktisk vejledning i projektering og udførelse af træbaserede undertage.

Læs

TRÆ 53 Træ i vådrum

2. udg. november, 2007
Udgået 2016, erstattet af TRÆ 72 (december, 2016)

Hvordan undergulve og vægunderlag af træplader skal opbygges til PVC og fliser.

Læs

TRÆ 53 Træ i vådrum

1. udg. november, 2006
Udgået 2007, erstattet af TRÆ 53 (november, 2007)

Praktisk vejledning i projektering og udførelse af træbaserede vådrum og badstuer.

Læs

TRÆ 52 Træspær 2

1. udg. juni, 2005
Udgået 2008, erstattet af TRÆ 58 (december, 2009)

Håndbogen giver grundlaget for valg, bestilling, rejsning og afstivning af træspær.

Læs

TRÆ 51 Taglægter

1. udg. maj, 2005
Udgået 2010, erstattes af TRÆ 65

Grundlag for dimensionering af taglægter og deres fastgørelser, inkl. dimensioneringstabeller for taglægter og udhæng.

Læs

TRÆ 50 TRÆ – Kvalitet og egenskaber

1. udg. december, 2003
Udgået 2014, erstattet af TRÆ 70 (november, 2014)
De mest egnede træarter, brand-krav, fugtforhold i facade-konstruktioner, krav til dampspærre og vindspærre.

Læs

TRÆ 49 58 Træarter

1. udg. august, 2003
Udgået 2014, erstattet af TRÆ 69 (november, 2014)

De mest anvendte træarter, inkl. træarternes oprindelse, egen-skaber og anvendelse.

Læs

TRÆ 48 Skadedyr i træ

1. udg. april, 2003
Udgået 2010, erstattet af TRÆ 61 (juni 2010)

Værktøj til selv at kunne bestemme og bekæmpe de mest almindelige skadedyrsangreb.

Læs

TRÆ 47 Trægulve 2 – Valg og vedligehold

1. udg. december, 2001
Udgået 2010, erstattet af TRÆ 63 (december, 2010)

Valg af trægulv, lægnings-mønster, overfladebehandling, rengøring og vedligehold.

Læs

TRÆ 46 Træbeskyttelse

1. udg. september, 2001
Udgået 2009, erstattet af TRÆ 57 (september, 2009)

Systematisk gennemgang af konstruktiv og kemisk træbeskyttelse.

Læs

TRÆ 44 Maling af træ

1. udg. august, 2000
Udgået 2009, erstattet af TRÆ 57 (september, 2009)

Behandling af udendørs træværk med maling og træbeskyttelsesmidler.

Læs

TRÆ 43 Spånplader i møbelindustrien

1. udg. maj, 1999
Udgået 2005

De materialetekniske muligheder, der er for at løse møbel- og inventaropgaver med spånplader.

Læs

TRÆ 42 Træbasisbeskrivelse

1. udg. november, 1999
Udgået 2006

Træbasisbeskrivelsen er en generel arbejdsbeskrivelse for de mest almindelige tømrer- og snedkerarbejder.

Læs

TRÆ 41 Trægulve 1 – Lægning og reparation

3. udg. juni, 2004
Udgået 2010, erstattet af TRÆ 64 (december, 2010)

Opdateret udgave af TRÆ 41 fra 2001.

Læs

TRÆ 41 Trægulve 1 – Lægning og reparation

2. udg. december, 2001
Udgået 2004, erstattet af TRÆ 41 (juni, 2004)

Opdateret udgave af TRÆ 41 fra 1997.

Læs

TRÆ 41 Lægning af trægulve

1. udg. december, 1997
Udgået 2001, erstattet af TRÆ 41 (december, 2001)

Metoder for lægning af trægulve og tekniske forudsætninger for at trægulve kan udføres korrekt.

Læs

TRÆ 40 Skadet træværk

2. udg. maj, 2001
Udgået 2010, erstattet af TRÆ 62 (november, 2010)

Opdateret udgave af TRÆ 40 fra 1996.

Læs

TRÆ 40 Skadet træværk

1. udg. november, 1996
Udgået 2001, erstattet af TRÆ 40 (maj, 2001)

Hvordan skader på trækonstruktioner forebygges og afhjælpes.

Læs

TRÆ 39 Træ & brandkrav

1. udg. december, 1995
Udgået 2006

Gennemgår bygnings-reglementets brandkrav i tegneserier for hver bygningstype.

Læs

TRÆ 38 Træ & brand

1. udg. december, 1995
Udgået 2006

En brandteknisk eksempel-samling, der gennemgår de brandtekniske krav og anviser egnede træbaserede løsninger.

Læs

TRÆ 37 Spånplader i byggeriet

1. udg. december, 1994
Udgået 2009, erstattes af TRÆ 60

Opdateret udgave af TRÆ 26 fra 1977. Bogen anviser valg og anvendelse af spånplader til væg, gulv og indretningsformål.

Læs

TRÆ 36 Træfiberplader

1. udg. december, 1993
Udgået 2008, erstattes af TRÆ 60

Håndbogen lægger vægt på de områder, hvor træfiberplader især anvendes fx til undergulve og undertage.

Læs

TRÆ 35 52 Træarter

1. udg. august, 1993
Udgået 2003, erstattet af TRÆ 49 (august, 2003)

Grundig baggrund for valg af træart til møbel-, bygge- og industriformål.

Læs

TRÆ 34 Valg af træ

1. udg. november, 1991
Udgået 2003, erstattet af TRÆ 50 (december, 2003)

Hjælpemiddel til byggeriet for at gøre det lettere at beskrive og vælge træmaterialer.

Læs

TRÆ 33 Skadedyr i træ

1. udg. maj, 1990
Udgået 2003, erstattet af TRÆ 48 (april, 2004)

Beskyttelsesforanstaltninger mod de almindeligste træskadedyr i Danmark.

Læs

TRÆ 32 Krydsfiner

1. udg. december, 1991
Udgået 2006, erstattes af TRÆ 60

Behandler et bredere anvendelsesområde for krydsfiner (afløser TRÆ 27).

Læs

TRÆ 31 Træspær

2. udg. december, 1990
Udgået 2003, erstattet af TRÆ 52 (juni, 2005)

Opdateret udgave af TRÆ 31 fra 1987.

Læs

TRÆ 31 Træspær

1. udg. august, 1987
Udgået 1990, erstattet af TRÆ 31 (december, 1990)

Pjecen handler om valg, bestilling og opsætning af træspær.

Læs

TRÆ 30 Limtræ

3. udg. maj, 2002
Udgået 2007

Opdateret udgave af TRÆ 30 fra 1991.

Læs

TRÆ 30 Limtræ

2. udg. juni, 1991
Udgået 2002, erstattet af TRÆ 30 (maj, 2002)

Opdateret udgave af TRÆ 30 fra 1983.

Læs

TRÆ 30 Limtræ

1. udg. oktober, 1983
Udgået 1991, erstattet af TRÆ 30 (juni, 1991)

Vejledning om dimensionering, anvendelse og vedligeholdelse af limtrækonstruktioner.

Læs

TRÆ 29 Træbeskyttelse

2. udg. juli, 1991
Udgået 2000, erstattet af TRÆ 44+46 (august, 2000/september, 2001)

Opdateret udgave af TRÆ 29 fra 1984.

Læs

TRÆ 29 Træ holder længe

1. udg. oktober, 1984
Udgået 1991, erstattet af TRÆ 29 (juli, 1991)

Indeholder en oversigt over de vigtigste regler for konstruktiv træbeskyttelse (afløser TRÆ 13).

Læs

TRÆ 28 Træspær 1

5. udg. december, 2004
Udgået 2009, erstattet af TRÆ 59 (december, 2009)

Opdateret udgave af TRÆ 28 fra maj 2004.

Læs

TRÆ 28 Træspær 1

4. udg. maj, 2004
Udgået 2004, erstattet af TRÆ 28 (december, 2004)

Opdateret udgave af TRÆ 28 fra 1998.

Læs

TRÆ 28 Træspærfag

3. udg. november, 1998
Udgået 2001, erstattet af TRÆ 28 (maj, 2004)

Opdateret udgave af TRÆ 28 fra 1990.

Læs

TRÆ 28 Træspærfag

2. udg. december 1990
Udgået 1998, erstattet af TRÆ 28 (november, 1998)

Opdateret udgave af TRÆ 28 fra 1983.

Læs

TRÆ 28 Træspærfag

1. udg. april, 1983
Udgået 1990, erstattet af TRÆ 28 (december, 1990)

Udførelsesvejledning for træ-spærfag samlet med sømplader samt for træbjælkelag.

Læs

TRÆ 27 Krydsfiner i byggeriet

1. udg. juni, 1979
Udgået 1991, erstattet af TRÆ 32 (december, 1991)

Gennemgår konstruktioner med krydsfiner i byggeriet, anvendt i overensstemmelse med BR-77.

Læs

TRÆ 26 Spånplader i byggeriet

1. udg. september, 1977
Udgået 1994, erstattet af TRÆ 37 (december, 1994)

Konstruktioner i byggeriet med anvendelse af spånplader i overensstemmelse med BR-77.

Læs

TRÆ 25 Træskelethuse

1. udg. september, 1975
Udgået 1992, erstattet af TRÆ 56 (december, 2008)

De nødvendige anvisninger for opbygning træskelethuse (i forlængelse af TRÆ 5).

Læs

TRÆ 24 Træfiberplader

1. udg. 1973
Udgået 1993, erstattet af TRÆ 36 (december, 1993)

Alle de nødvendige informationer om træfiberplader som byggemateriale.

Læs

TRÆ 23 Træ og bad

1. udg. oktober, 1972
Udgået 1991, erstattet af TRÆ 53 (november, 2006)

Hvorfor, hvor og hvordan træ og træbeklædninger anvendes og behandles i baderum og -stuer.

Læs

TRÆ 22 Træforbindelser

1. udg. juni, 1970
Udgået 1991

Behandler de belastninger, der kan forekomme på forbindelser i de bærende bygningsdele – dæk, vægge og tag.

Læs

TRÆ 21 Feriehuset af træ

1. udg. december, 1970
Udgået 1991

Bringer et komplet sæt tegninger med tilhørende arbejds-beskrivelse til feriehuset af træ.

Læs

TRÆ 20 Træ i haven

1. udg. juli, 1968
Udgået 1991

Pjecen gennemgår de mange muligheder for anvendelse af træ i haven.

Læs

TRÆ 19 Trægulve

1. udg. april, 1968
Udgået 1997, erstattet af TRÆ 41 (december, 1997)

Trægulves egenskaber og udseende samt udførelse og overfladebehandling.

Læs

TRÆ 18 Træbjælkelag i enfamiliehuse

1. udg. juni, 1967
Udgået 1983, erstattet af TRÆ 28 (april, 1983)

Træbjælkelagets opbygning, dimensionering og konstruktive detaljer ifm udførelsen.

Læs

TRÆ 17 Trækonstruktioner i sommerhuse

1. udg. september, 1965
Udgået 1981

Danner sammen med TRÆ 10, Før De Bygger Sommerhus, grundlag for projektering og udførelse af bedre og smukkere sommerhuse.

Læs

TRÆ 16 Træ og Trivsel

1. udg. september, 1964
Udgået 1981

En karakteristik af samtidens byggeri af haveboliger,  og skal ses som en hyldest til trivsel-linien i dansk haveboliger.

Læs

TRÆ 15 Hanebåndsspærfag

2. udg. juli, 1973
Udgået 1983, erstattet af TRÆ 28 (april, 1983)

Genoptryk af TRÆ 15, Hanebåndsspærfag fra 1964.

Læs

TRÆ 15 Hanebåndsspærfag

1. udg. juli, 1964
Udgået 1973, erstattet af TRÆ 15 (juli, 1973)

Træspærfag med typetegninger og dimensioneringstabeller for to typer af hanebåndsspærfag.

Læs

TRÆ 14 Træstilladser

1. udg. maj, 1964
Udgået 1981

Gennemgår opbygning af træstilladser til murer- og jernbetonarbejde.

Læs

TRÆ 13 Træ holder længe

1. udg. oktober, 1963
Udgået 1984, erstattet af TRÆ 29(oktober, 1984)

Overfladebehandling samt imprægnering for beskyttelse af træet (afløser TRÆ 4)

Læs

TRÆ 12 12 Træarter i Skandinavien

1. udg. juni, 1963
Udgået 1993, erstattet af TRÆ 49 (august, 2003)

Orientering om de tolv vigtigste, skandinaviske træ- og løvtræ-arters vækst og egenskaber.

Læs

TRÆ 11 Træ, Maling, Beitse & Lak

1. udg. august, 1962
Udgået 1981, erstattet af TRÆ 44 (august, 2000)

Teknisk og æstetisk tilfreds-stillende overfladebehandling af bygningstræ.

Læs

BB01 Lægtning af tage

Byggebladet angiver regler for valg og oplægning af 38 x 73 mm taglægter, samt udførelse af lægtestød og gavludhæng.

Læs

TRÆ 10 Før De bygger sommerhus

1. udg. september, 1961
Udgået 1981

Behandler træsommerhusets boligmæssige udformning.

Læs

BB02 Havens hegn

Byggebladet giver gode råd om valg af hegnstyper og om reglerne for opstilling af hegn. Der er også en fyldig vejleding om opstilling og vedligeholdelse af hegn.

Læs

TRÆ 9 Træspærfag til lader

1. udg. februar 1961
Udgået 1981

Pjecen er en fortsættelse af TRÆ 8, Træspærfag til stalde og indeholder tegninger til seks forskellige træspærfagstyper.

Læs

BB03 Trykimprægneret træ

Alt om valg af trykimprægneret træ og om anvendelse, bearbejdning og vedligeholdelse samt de væsentligste miljøforhold ved anvendelse af trykimprægneret træ.

Læs

TRÆ 8 Træspærfag til stalde

1. udg. april, 1960
Udgået 1981, erstattet af TRÆ 52 (juni, 2005)

Trækonstruktioner i landbrugs-byggeriet med tegninger til fem forskellige træspærfagstyper.

Læs

BB04 Fundamenter

Byggebladet giver gode råd og anvisninger om udførelse af fundamenter til lette bygninger som for eksempel garager, udestuer og sommerhuse.

Læs

TRÆ 7 Træ i sommerhuse

1. udg. december, 1959
Udgået 1965

Fokus på konstruktionerne til det lille sommerhus.

Læs

BB05 Vælg træ rigtigt

De vigtigste træ- og trælast-begreber, som det er godt at kende,  når man køber træ. Bladet giver gode råd om valg af træ, og indeholder nyttig viden om de væsentligste træarter på det danske marked.

Læs

TRÆ 6 Træ, Maling og Lak

1. udg. juli, 1959
Udgået 1962, erstattet af TRÆ 11 (august, 1962)

Fremgangsmåder til overfladebehandling af bygningstræ.

Læs

BB06 Søm

Oversigt over alle sømtyper med anvendelsesformål, dimensioner, korrosionsbeskyttelse og sømningsanvisninger.

Læs

TRÆ 5 Træskeletvægge

1. udg. april, 1959
Udgået 1975, erstattet af TRÆ 25 (september, 1975)

Behandler træskeletkonstruk-tioners princip, med inspiration fra metoder i USA og Norge.

Læs

BB07 Skruer

Oversigt over skruetyper med anvendelsesformål, dimensioner, korrosionsbeskyttelse, kærvtyper og skruningsanvisninger.

Læs

TRÆ 4 Træbeskyttelse

1. udg. december, 1958
Udgået 1963, erstattet af TRÆ 46 (september, 2001)

Beskriver de metoder og midler, der er til rådighed i forbindelse med træbeskyttelse.

Læs

BB08 Fliser på gulve

Alt om valg af gulvfliser og mørteltyper samt lægning af fliser i almindelige rum og i badeværelser og tilsvarende vådrum.

Læs

TRÆ 2-3 Gitterspærfag

3. udg. april, 1971
Udgået 1983, erstattet af TRÆ 28 (april, 1983)

Revideret udgave af TRÆ 2-3 fra marts 1966.

Læs

BB09 Fliser på vægge

Alt om valg af vægfliser og mørteltyper samt opsætning af fliser i almindelige rum og i badeværelser og tilsvarende vådrum.

Læs

TRÆ 2-3 Gitterspærfag

2. udg. marts, 1966
Udgået 1971, erstattet af TRÆ 2-3 (april, 1971)

Revideret udgave af TRÆ 2-3 fra marts 1961.

Læs

BB10 Træfacader – vedligeholdelse

Bladet giver gode råd om eftersyn af facadebeklædninger, de enkelte træarters særlige egenskaber til facadeformål, metoder til rengøring af træværket samt vedligeholdelse af overfladebehandlinger.

Læs

TRÆ 2-3 Træspærfag

1. udg. marts, 1961
Udgået 1966, erstattet af TRÆ 2-3 (marts, 1966)

Genoptryk og samling af TRÆ 2 og TRÆ 3. Indeholder projektering og opførelse af træspærfag til enfamiliehuse.

Læs

BB11 Vinduer og døre – vedligeholdelse

En trin for trin anvisning om eftersyn og reparation af vinduer og yderdøre, udbedring af nedbrudte overflader, valg af maling og træbeskyttelse samt vedligeholdelse af overflade-behandlinger.

Læs

TRÆ 3 Trægitterspærfag (Fritbærende)

1. udg. september, 1958
Udgået 1961, erstattet af TRÆ 2-3 (marts, 1961)

Omhandler fritbærende trægitterspærfag.

Læs

BB12 Hegn og terasser – vedligeholdelse

Byggebladet giver gode råd om udformning af hegn og terrasser, om valg af egnede træarter, rengøring og skridsikring af træterrasser, samt om valg og vedligeholdelse af overflade-behandlinger.

Læs

TRÆ 2 Trægitterspærfag

1. udg. juni, 1958
Udgået 1961, erstattet af TRÆ 2-3 (marts, 1961)

Pjecen indeholder detaljer for projektering af træspærfag til enfamiliehuse.

Læs

BB13 Havemøbler af træ – valg og vedligeholdelse

Byggebladet viser hvad du skal se efter, når du køber havemøbler af træ. Det indeholder også gode råd om rengøring og pleje af behandlede og ubehandlede overflader, samt hvordan du bør opbevare havemøbler.

Læs

TRÆ 1 Træ fra skov til skib

1. udg. april, 1958

Pjecen er den første i håndbogsserien og giver en kort beskrivelse, i billeder og tekst, af træets vej fra skoven til forbrugeren.

Læs