Betingelser for tilmelding til nyhedsbrev

Personoplysninger og hvad vi bruger dem til
Ved tilmelding til Træinformations nyhedsbrev, afgiver du din mailadresse.
Vi anvender disse oplysninger for at kunne udsende nyhedsbrevet til dig.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevene – herunder om nyhedsbrevene åbnes, i hvor lang tid de er åbne, hvornår e-mailen/nyhedsbrevet slettes og om der klikkes på links opsamles af vores it-system. Disse oplysninger bruger vi til at forbedre vore produkter, så vi i højere grad kan målrette og tilpasse indholdet i vore nyhedsbreve.

Retsgrundlaget for vores indsamling/opbevaring/behandling af personoplysningerne er persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra b og litra f.

Vi ønsker med vores nyhedsbreve at skabe interesse om samt sikre kendskab til Træinformation og vores ydesler.

Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger?
Dine personoplysninger opbevares, indtil du framelder dig nyhedsbrevet. Ved frameldelse slettes oplysningerne hos os samt hos vores databehandler.

Videregivelse
Vi videregiver ikke dine oplysninger til 3. mand, men vores leverandør af nyhedsbrevet, Mailjet, har adgang til oplysningerne via systemerne i deres virke som databehandler for Træinformation.

Overførsel af oplysninger til 3. lande
Dine oplysninger overføres hverken til lande inden for eller uden for EU og EØS.

Dine rettigheder
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, vi behandler om dig m.v.

Du har ret til at få urigtige oplysninger vi har om dig slettet, jfr. nærmere persondataforordningen artikel 16.

Du har ret til at få slettet dine oplysninger hos os og vores databehandler Mailjet jfr. persondataforordningen artikel 17. Denne ret kan du udøve ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og vi sørger for at underrette vores databehandler Mailjet om at oplysningerne skal slettes, hvis du framelder dig nyhedsbrevet.

Du har ret til at få begrænset vores behandling af oplysninger om dig jfr. nærmere persondataforordningens artikel 18.

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger jfr. persondataforordningens artikel 21. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Du har ret til at klage til Datatilsynet over vores behandling af personoplysninger. Læs mere på Datatilsynets hjemmeside.