Produktudvikling

Professionel sparring ved udvikling af nye produkter

Træinformation har bistået leverandører og producenter med udvikling af nye træprodukter og produkter der anvendes sammen med træ, for eksempel udformning af beklædninger, valg af konstruktionsmetode, beslag og forbindelsesmidler.

Som medlem af Træinformation får du rabat på timehonoraret. Kontakt os for yderligere oplysninger og bistand på mail: [email protected] eller på 45 28 03 33.