Alment teknisk fælleseje

Alment teknisk fælleseje er et sæt hjælpemidler indenfor god kvalitetssikringsskik. De omfatter praktiske erfaringer, faglitteratur, undersøgelsesteknikker og rutiner på de enkelte tekniske områder.

Som eksempel er Træinformations publikationer, SBi’s anvisninger og BYG-ERFA’s erfaringsblade en del af det almene tekniske fælleseje. Byggeriets parter har pligt til at være bekendt med alment teknisk fælleseje. Du kan vælge at bruge andre løsninger end dem, som alment teknisk fælleseje beskriver. Men så skal du dokumentere, at du træffer et velbegrundet valg. Du har dermed en særlig bevisbyrde, hvis der viser sig problemer med de løsninger, du har valgt.

Om Træinformations publikationer
Træinformations publikationer minder for så vidt meget om SBi’s anvisninger. Her er der ikke tale om lovgivning. Lovgivningen findes kun i Byggeloven og Bygningsreglementet, som du skal overholde.

TRÆhåndbøgerne og SBi’s anvisninger giver løsninger på, hvordan konstruktioner bedst muligt kan udføres, så de opfylder Bygningsreglementets krav. SBi’s anvisninger dækker flere områder, mens Træinformation fokuserer på trækonstruktioner og det lette byggeri, samt dér hvor træ og andre materialer kombineres. SBi’s anvisninger er lidt mindre detaljerede end Træinformations publikationer, hvor vi tilstræber, at udførende kan bygge efter dem.

Proces og KS for Træinformations publikationer

Om Bygningsreglementet
Bygningsreglementet har gennem tiden ændret sig fra også at vise løsninger til primært at have funktionskrav. Der kan være eksempler på præaccepterede løsninger fx på brandområdet. Disse løsninger angiver kun, hvilke brandkrav de forskellige dele af eksemplet skal opfylde, men ikke hvordan det udføres og med hvilke materialer.

Om producentanvisninger
Endelig er der producentanvisninger på specifikke produkter. Disse anvisninger skal altid følges, hvis de stiller andre krav end SBi’s eller Træinformations anvisninger. Følger du producenternes anvisninger, er producenten ansvarlig for fejl.

Idet du bruger Træinformations og SBi’s anvisninger til at finde løsninger på Bygningsreglementets krav, kan du erfaringsmæssigt regne disse for sikre, lovlige og holdbare. Hvis du har fulgt og udført dit arbejde korrekt efter anvisningerne, så bør du gå fri i en eventuel tvist.

Hvis du afviger fra anvisningerne, så påtager du dig en risiko, og du skal sikre dig, at du påtaler det overfor bygherre/kunde. Altså giver Træinformation og SBi’s anvisninger et indtryk af, hvornår du spiller indenfor banen, hvornår du nærmer dig kanten, og hvornår du spiller uden for banen og påtager dig en risiko.

› Download BUILD Rapport 2020:27 om Alment teknisk fælleseje