Trægulve

Nedenstående pjecer angiver vejledende retningslinjer for anvendelse, lægning og vedligeholdelse af trægulve.

Formålet med vejledningerne er at fremme kvaliteten og anvendelsen af træbaserede gulve. Vejledningerne kan læses og downloades gratis.

Vejledningerne kan med fordel anvendes:

  • som udgangspunkt for egne krav i udbudsmateriale
  • ved afleveringsforretning
  • ved foretagelse af syn og skøn
  • i byggesager med direkte henvisning til vejledningen

Bemærk at gulvleverandørens anvisninger altid går forud for Træinformations anvisninger om gulve.

Guide til gode trægulve

TRÆtips 02

Hjælp til valg af trægulv samt tips og tricks til, hvordan du vedligeholder det bedst muligt.

Læs

TRÆfakta 15

DGNB-certificering 2016

Vejledningen henvender sig til både bygherrer, projekterende, udførende og leverandører/ producenter, som er involveret i DGNB-certificering.

Læs

TRÆfakta 16

DGNB-certificering 2020

Vejledningen henvender sig til både bygherrer, projekterende, udførende og leverandører/ producenter, som er involveret i DGNB-certificering.

Læs

Trægulve og indeklima

TRÆfakta 14

Indeklimaet har stor betydning for brugernes trivsel, men også for hvordan træet reagerer.

Læs

Afslibning

TRÆfakta 10

Afslibning af ældre trægulve ved renovering eller opretning af overflade – herunder afslibningsmetode.

Læs

Ludbehandling

TRÆfakta 09

Branchevejledningen omhandler metoder til ludbehandling af nåletræsgulve, primært baseret på kombinationen af lud- og sæbebehandling.

Læs

Oliebehandling

TRÆfakta 08

Metoder til oliebehandling af trægulve baseret på hærdende olietyper. Udviklet i samarbejde med leverandører og gulvlæggere.

 

Læs

Lakering

TRÆfakta 07

Metoder til lakering af trægulve baseret på vandbaserede laktyper – herunder lakering, tørretider og genlakering.

Læs

Farveforskelle

TRÆfakta 06

Farve- og strukturforskelle ved nye trægulve og reparation af nyere gulve og udbedring af slidte gulve.

Læs

Svind og udvidelser

TRÆfakta 05

De naturlige variationer, der kan forekomme i trægulve afhængig af opbygning og træart.

Læs

Udseende og svigt

TRÆfakta 04

Vurdering af mangler der påvirker gulvets funktion – herunder gulvafslibning, materiale og lægning.

Læs

Reklamation

TRÆfakta 03

Regler for behandling af reklamationer – herunder mangler, vurdering og afhælpning.

Læs

Udfaldskrav

TRÆfakta 02

Udfaldskrav ved visuel vurdering af trægulve – herunder begreber, forklaring og tolerancer.

Læs

TRÆhåndbog om trægulve

TRÆfakta vejledningerne er en videreudbygning af branchestandarderne i TRÆhåndbogen, TRÆ 79 trægulve:

› TRÆ 79 Trægulve
I tekst og tegninger beskriver bogen materialer, gulvopbygninger og byggeteknisk korrekt udførelse af bl.a. trægulve på strøer og bjælkelag, fuldlimede gulve, svømmende gulve, gulvvarme, renovering og vedligeholdelse af trægulve. Løsningerne er i overensstemmelse med almindelig, god håndværksmæssig praksis.

Vælg trægulv og opnå DGNB-point

Fokus på bæredygtighed er nødvendig i fremtidens byggeri. Gulve er en væsentlig overflade i alle bygninger, og for at kunne vælge den mest klimavenlige løsning, er det vigtigt at kende til alle aspekter vedrørende bæredygtighed, når det fx gælder materiale og opbygning. DGNB-certificeringsordningen kan anvendes som redskab til at belyse disse aspekter og foretage det rigtige valg, idet gulve har indflydelse på tildelingen af point i flere forskellige såkaldte kriterier.

TRÆfakta 16 er baseret på DGNB-manual for nybyggeri og omfattende renovering. TRÆfakta 16 afløser TRÆfakta 15, som er baseret på DGNB-manual for kontorbygninger 2016 og DGNB-manualerne fra før 2020.

› Læs mere om DGNB-certificeringen

 

 

Om Det faglige forum for trægulve

Det faglige forum for trægulve er et samarbejde mellem producenter, importører og udbydere af trægulve samt brancheorganisationer. Formålet med fællesskabet er at højne den faglige viden om anvendelse, lægning og vedligeholdelse samt at fremme kvaliteten og anvendelsen af træbaserede gulve. 

Det faglige forum for trægulve består af et samarbejde mellem Boen Danmark, Kronospan ApS. Danadeco-Everfloor A/S, DI Byggeri – Træsektionen, DI Byggeri – Gulvbranchen, Dinesen, Hørning Parket A/S, Junckers Industrier A/S, Kährs, Knudsen Kilen A/S, Moelven Danmark A/S, Moland Byggevarer A/S, Oscon ApS, Tarkett A/S, Timberman Denmark A/S.

› Læs mere om Det faglige forum for trægulve