LCAbyg filer til download

Herunder finder du link til at downloade LCAbyg filer samt en guide til at importere dem i programmet.

Det er kun muligt at have et bortskaffelsesscenarie per byggeprodukt i programmet. Derfor findes der to filer pr. produkt, hvor det ene bliver forbrændt i EOL og det andet bliver genanvendt.

Download LCAbyg filerne
Tryk her for at downloade alle LCAbyg filer inkl. guide

Har du ikke allerede programmet LCAbyg?
Download programmet LCAbyg her

EPD’er
Du finder EPD’er for konstruktionstræ til download her

 

Fakta om LCAByg
Med LCAbyg kan du beregne et byggeris miljøprofil og ressourceforbrug. Du indtaster informationer om bygningsdelene og evt. bygningens energiforbrug. Værktøjet tager sig automatisk af LCA-beregningerne og samler resultaterne i udvalgte figurer og en rapport.LCAbyg er udviklet af Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet med økonomisk støtte fra Trafik- og Byggestyrelsen (tidligere Energistyrelsen).Livscyklusvurdering (LCA) er en metode som kan give et billede af et byggeris potentielle miljøpåvirkninger og ressourceforbrug. Dette beregnes over hele bygningens livscyklus og inkluderer derfor fremskaffelse af råvarer, produktion af byggematerialer, energi- og ressourceforbrug ved drift og vedligehold, samt bortskaffelse og eventuelt genanvendelse af bygningsdele og byggematerialer.Download LCAbyg her