Læs udgåede TRÆbyggeblade

Som medlem kan du læse alle tidligere TRÆbyggeblade online

I årerne 2005-08 har Træinformation udgivet en række TRÆbyggeblade, som er en grundviden inden for forskellige byggetekniske områder, og som afspejler den gældende viden på det givne tidspunkt.

BB01 Lægtning af tage

Byggebladet angiver regler for valg og oplægning af 38 x 73 mm taglægter, samt udførelse af lægtestød og gavludhæng.

Læs

BB02 Havens hegn

Byggebladet giver gode råd om valg af hegnstyper og om reglerne for opstilling af hegn. Der er også en fyldig vejleding om opstilling og vedligeholdelse af hegn.

Læs

BB03 Trykimprægneret træ

Alt om valg af trykimprægneret træ og om anvendelse, bearbejdning og vedligeholdelse samt de væsentligste miljøforhold ved anvendelse af trykimprægneret træ.

Læs

BB04 Fundamenter

Byggebladet giver gode råd og anvisninger om udførelse af fundamenter til lette bygninger som for eksempel garager, udestuer og sommerhuse.

Læs

BB05 Vælg træ rigtigt

De vigtigste træ- og trælast-begreber, som det er godt at kende,  når man køber træ. Bladet giver gode råd om valg af træ, og indeholder nyttig viden om de væsentligste træarter på det danske marked.

Læs

BB06 Søm

Oversigt over alle sømtyper med anvendelsesformål, dimensioner, korrosionsbeskyttelse og sømningsanvisninger.

Læs

BB07 Skruer

Oversigt over skruetyper med anvendelsesformål, dimensioner, korrosionsbeskyttelse, kærvtyper og skruningsanvisninger.

Læs

BB08 Fliser på gulve

Alt om valg af gulvfliser og mørteltyper samt lægning af fliser i almindelige rum og i badeværelser og tilsvarende vådrum.

Læs

BB09 Fliser på vægge

Alt om valg af vægfliser og mørteltyper samt opsætning af fliser i almindelige rum og i badeværelser og tilsvarende vådrum.

Læs

BB10 Træfacader – vedligeholdelse

Bladet giver gode råd om eftersyn af facadebeklædninger, de enkelte træarters særlige egenskaber til facadeformål, metoder til rengøring af træværket samt vedligeholdelse af overfladebehandlinger.

Læs

BB11 Vinduer og døre – vedligeholdelse

En trin for trin anvisning om eftersyn og reparation af vinduer og yderdøre, udbedring af nedbrudte overflader, valg af maling og træbeskyttelse samt vedligeholdelse af overflade-behandlinger.

Læs

BB12 Hegn og terasser – vedligeholdelse

Byggebladet giver gode råd om udformning af hegn og terrasser, om valg af egnede træarter, rengøring og skridsikring af træterrasser, samt om valg og vedligeholdelse af overflade-behandlinger.

Læs

BB13 Havemøbler af træ – valg og vedligeholdelse

Byggebladet viser hvad du skal se efter, når du køber havemøbler af træ. Det indeholder også gode råd om rengøring og pleje af behandlede og ubehandlede overflader, samt hvordan du bør opbevare havemøbler.

Læs