Artikelsamling

Interessen for træbyggeriet er voksende i Danmark, og træ som byggemateriale begynder at komme i høj kurs.

Danmark har ikke som sine nordiske naboer bevaret traditionen for at bygge i træ. I moderne tid har det været nemmest at vælge fx stål og beton, da der lovgivningsmæssigt i mange år har været præaccepterede og godkendte løsninger for netop disse materialer. De skrappe danske brandkrav har desuden hindret træbyggeriet. Der arbejdes nu ihærdigt på at gøre lovgivningen lempeligere, og flere højhuse skyder op lige nu. TRÆ, som er Danmarks første 20-etagers højhus i træ og genanvendte materialer som glas og udtjente vindmøllevinger vil efter planen stå færdigt i efteråret 2024.

Der er i dag en større politisk erkendelse af, at træ i byggeriet er et effektivt middel til at opnå Danmarks målsætning om at nedsætte CO2-udledningen med 70 % inden 2030. Et bredt politisk flertal i Folketinget vedtog i foråret 2021 den nationale strategi for bæredygtigt byggeri. Gældende fra 1. januar 2023 er indført en max grænse for CO2-udledning på 12 kg pr. m2 for nybyggeri over 1.000 m2. Indfasningen af krav om maksimal CO₂- udledning sker gradvist, og i 2025 indføres en grænseværdi for alt øvrigt nybyggeri. Danmark er det første land i EU, der ved lovgivning stiller sådanne krav til en branche. Danmark er i det hele taget meget aktiv, når det gælder klimadagsordenen – fremtidige udbud skal tage højde for principperne i EU-taksonomien og redskaber som ESG- og livscyklusvurderinger.  Dansk Standard leder en komité for cirkulær økonomi i byggeriet på europæisk plan.

Den danske byggebranche er godt i gang med den grønne omstilling. Træ har i mange år været anvendt til beklædning, gulve og lofter. Men nu anvendes det i stigende grad også som bærende konstruktion. Der er stor interesse for nyere tekniske materialer som CLT og limtræ, og naturen inddrages i designet af byggerier. Der eksperimenteres i nye måder at tænke boliger, der arbejdes på at forbedre akustik for trædæk og udvikle biogene byggematerialer. Dette er blot nogle få eksempler.

Herunder bringer vi uddrag fra de mange artikler og debatindlæg, der har fyldt medierne om det bæredygtige byggeri de senere år.

 

25. august 2020

Trækonstruktioner kan tredoble i højde

Af Hans-Henrik Lærke, Dagens Byggeri

I dag er der ikke mange træbygninger i København, som rager mere end tre-fire etager op mod skyerne, men det står foran en snarlig ændring.

– Inden for de seneste 14 dage har vi behandlet det brandtekniske notat sammen med brandmyndighederne. Tidligere har det være restriktiv at bygge i højden, men nu bliver det muligt at bygge op i 45 meters højde, såfremt de placeres i brandklasse 4, fortæller stadsarkitekt i Københavns Kommune, Camilla van Deurs.

I tillæg til de gode trænyheder vedtog Miljø- og Teknikudvalget i Københavns Kommune mandag aften (24. august) et nyt bæredygtighedsredskab.

– Det betyder, at kommunen går i dialog med bygherre om emner som cirkularitet, biodiversitet og frivillige tiltag. Man vil blive spurgt til, hvordan byggeriet bidrager til den overordnede plan for byen, siger stadsarkitekten.

> Læs artiklen i Dansk Byggeri

 

Juni 2020

Fordelene ved træbyggeri kan nu nemmere dokumenteres

Af Træ- & Møbelindustri

Fem nye miljøvaredeklarationer for konstruktionstræ gør det nu nemmere at dokumentere træs store klimafordele i forhold til andre byggematerialer. Det kan bane vejen til mere træbyggeri.

Regeringens målsætning om at nedsætte CO2-udslippet med 70 procent inden 2030 har sat gang i alskens planer og nye forslag på tværs af sektorer. Også i byggesektoren, som står for cirka 40 procent af Danmarks CO2-udledninger, er der gang i idéudviklingen.

> Læs artiklen i Træ & Møbelindustri’s fagmagasin

 

11. maj 2020

Wood would become more important for the construction sector in the future

Af Global Wood Markets Info

This was stated by the Executive Vice-President Frans Timmermans, responsible for European Green Deal, on occasion of the exchange of view of the EP AGRI meeting (07 May 2020).

The Commissioner acknowledged the remarks by MEP Simone Schmiedtbauer (EPP) and MEP Anna Deparnay-Grunenberg (Greens/EFA) on the importance of the forestry sector in Europe.

MEP Schmiedtbauer highlighted as well that forests (and consequently the forestry industries) are negatively affected by the bark beetle, wind throw, forest fire and snow damage. Additionally, COVID-19 is also having repercussions on the sector.

> Læs artiklen på Global Wood Markets Info

 

2. maj 2020

Debat: Træ kan give mere klimavenligt byggeri

Af Annette Christensen, Træ- og møbelindustrien i Dansk Industri

En klassisk dansk fordom og frygt ved træbyggeri er brandfaren. Og ja, træ kan brænde, men det brænder forudsigeligt, så det kan kontrolleres. Det er lige så sikkert at bo i et træhus som i andre huse.

Forestil dig, at vi opfandt et nyt råstof. Et materiale der er billigt og fleksibelt. Og så stærkt at det kan bære et højhus i århundreder. Forestil dig, at materialet ikke skader vores klima. At produktionen er helt uden spild. Og at det ikke bare er CO2 neutralt, men ligefrem binder CO2.

> Læs artiklen i Fyns Amts Avis

 

30. april 2020

Pensionskasse og byggefirma vil fremme byggeri i træ

Af Søren Springborg, Cleantech Watch

I fremtiden skal modulbyggerier ikke kun være af beton, men i stigende grad af mere bæredygtigt træ. Sådan lyder det fra PensionDanmark og ScandiByg, der går sammen i nyt partnerskab.

Modulbyggeri i træ, skal ikke længere være et særsyn, men langt mere udbrudt. Det skal give flere boliger og studieboliger til den almindelige dansker, der både reducere klimabelastning og bidrager til social bæredygtighed. Sådan lyder budskabet fra pensionskassen PensionDanmark og modulbyggeselskabet Scandi Byg, der nu går sammen i et partnerskab for at skubbe på udviklingen af træ som byggemateriale.

> Læs artiklen på CleantechWatch hjemmeside

 

30. april 2020

Byggecentre: Der er brug for krav om byggematerialers klimabelastning

Af Palle Thomsen, Danske Byggecentre

DEBAT: Christiansborg må indføre et dokumentationskrav på klimabelastningen af byggematerialer, hvis byggeriet skal kunne følge Klimarådets anbefalinger. Hvis ikke der indføres krav, kommer vi ikke i mål med ambitionerne, skriver Palle Adamsen.

> Læs artiklen på Altinget.dk

 

15. marts 2020

Ny rapport om byggeri: Træ belaster klimaet mindre end beton

Af Ellen Ø. Andersen, Politiken

Ny rapport med analyser af 60 nye bygningers klimabelastning viser, at det meste stammer fra byggematerialerne. Og her klarer træ sig bedre end beton. Det er Statens Byggeforskningsinstitut (SBI) ved Aalborg Universitet, der ved hjælp af livscyklusanalyser har kortlagt klimabelastningen ved 60 forskellige bygninger, som er opført fra 2013 og frem.

Den nye rapport viser, at klimabelastningen fra byggematerialerne er to-fire gange højere end belastningen fra driften, uanset om man vurderer bygningen over 50 år eller 80 år. Seniorforsker Harpa Birgisdottir fra SBI, som har været leder af projektet, lægger vægt på de meget store forskelle i klimabelastningen byggerier imellem.

> Læs artiklen i Politiken

 

11. marts 2020

Frankrig gør en massiv indsats for træbyggeri

Af BygTek

Fra 2022 skal alle bygninger finansieret af den franske stat bestå af mindst 50% bæredygtige materialer. Til OL i Paris skal bygninger under 8 etager bygges af 100% træ. Loven kommer på baggrund af, at Frankrig vil være CO2 neutral i 2050. De bæredygtige materialer, offentlige bygninger skal bestå af i fremtiden, er primært træ, hamp og strå.

> Læs artiklen i BygTek

 

9. marts 2020

Klimarådet: Renoveringer og træ er vejen frem

Af Hans-Henrik Lærke, Dagens Byggeri

Der er gode CO2-reduktioner at hente ved at renovere den ældre del af boligmasse herhjemme, fremgår det af Klimarådets netop offetliggjorte rapport “Kendte veje og nye spor til 70 procents reduktion.

Det vil kræve en markant indsats at opfylde målet om 70 procents reduktion af den danske CO2-udledning i 2030. Det fastslår Klimarådet, som netop har offentliggjort rapporten “Kendte veje og nye spor til 70 procents reduktion” med undertitlen “Retning og tiltag for de næste ti års klimaindsats i Danmark”.

Skal det lykkes, skal byggebranchen byde sig til.

> Læs artiklen i Dagens Byggeri

 

7. februar 2020

Træekspert skal booste bæredygtigt byggeri hos ingeniører

Af BygTek

Træ mindsker CO2-udledningen, er lettere at genanvende til nyt byggeri og reducerer byggetiderne med økonomisk gevinst til følge.

Derfor opruster ingeniørvirksomheden AB Clausen på området og ansætter ét af branchens stærkeste kort. Civilingeniør Jacob Ettrup Petersen, 41 år, skal fremover bidrage til virksomhedens planer om at øge mængden af træ i byggeriet. Han kommer fra en stilling som fagansvarlig for trækonstruktioner hos MOE.

> Læs artiklen på BygTek

 

Februar 2020

Klima, bolig og boformer

Af JA Aktuelt, Momentum+

Hvis en 70 pct. reduktion af CO2-udslippet skal nås inden 2030, er det uomgængeligt at se på byggeri og boliger, som står for 39 pct. af Danmark CO2-udledninger – dels ved brug, dels ved opførelse. Den nødvendige klimareduktion inden for byggeriet er inden for rækkevidde, hvis man ellers politisk og virksomhedsmæssigt er klar til at tage de rigtige, vidtrækkende beslutninger.

> Læs magasinet Momentum+

 

28. januar 2020

Marshall-hjælpen stak en kæp i hjulet for træbyggeri

Af Hans Henrik Lærke, Dagens Byggeri

Der var en skov af positive udmeldinger og tilkendegivelser af mere træ i byggeriet, da Folketingets Boligudvalg i sidste uge holdt offentlig høring om “Mere træ i byggeriet”. Nuvel, det var repræsentanter fra træindustrien, der på skift holdt indlæg, men de mange stærke anbefalinger af træ fik det garvede folketingsmedlem Hans Christian Schmidt til at se spørgende ud. Det fik ham til at spørge ganske frit:

“Er der nogle, der kan fortælle mig, hvorfor vi i Danmark så eftertrykkeligt har sørget for, at vi ikke bygger med træ?”

Direktør i Træinformation – Træbranchens viden- og formidlingscenter, Mikael Koch, som sad i panelet, tændte sin mikrofon. “Vi fik noget Marshall-hjælp efter 2. Verdenskrig, og meget af det bestod i stål og beton – både materialer og teknologi, så vi blev ret dygtige til at bygge med det i en fart for at efterkomme den boligmangel, der var, sagde han uden tøven i stemmen.”

> Læs Artiklen i Dagens Byggeri

 

22. januar 2020

Høring i Folketinget om bæredygtigt byggeri i træ

Af Træinformation

Den 22. januar afholdte Folketingets Boligudvalg en høring om bæredygtigt byggeri i træ. På programmet var blandt andet de konkrete nationale og internationale erfaringer om produktion af træ og træbyggeri samt hvilke politik- og lovgivningsmæssige indsatser, der er behov for, hvis træ skal have en mere fremtrædende rolle i dansk byggeri.

Mikael Koch, direktør for Træinformation, sad med i høringspanelet. Han adresserede blandt andet de byggetekniske regler for træbyggeri, herunder hvilke barrierer, der er for træbyggeriet i bygningsreglementet og i forhold til brandreglerne.

> Se optagelsen af høringen på Folketingets hjemmeside
> Download præsentationerne fra høringen

 

22. januar 2020

Byggebranchen og træindustrien: Danmark har potentiale til langt mere træproduktion

Af Peter Kargaard, Licitationen

Træsektoren bidrager med 32 mio. kr. til det danske BNP. Og tager man dens køb fra danske underleverandører og andre forbrugsfaktorer med, bidrager sektoren til små 80 mia. kr. til det danske BNP, ifølge rapporten “Træsektorens bidrag til samfundsøkonomien”, skrevet af Højbjerre, Brauer & Schultz for fem organisationer i branchen, blandt andre Træ- og Møbelindustrien under DI og Dansk Skovforening.

Men der er også plads til forbedringer, vel at mærke uden at sektoren bevæger sig ud i overudnyttelse af den danske natur.

– Der er behov for at man i endnu højere grad kan bruge træ i byggeriet. Det er det eneste byggemateriale, man kan gro frem. Og det vejer kun en femtedel af beton. Så transport til byggepladsen bliver mere miljøvenlig, siger direktør i Træinformation, Mikael Koch, til Licitationen – Byggeriets Dagblad.

> Læs artiklen i Licitationen

 

22. januar 2020

Træ trækker fulde huse på DTU

Af WoodSupply

Efter fem års pause er kursus om trækonstruktioner tilbage på det ordinære skema på DTU. Interessen fra de studerende er overvældende, og allerede nu melder universitetet om dobbelt så mange tilmeldinger som forventet.

> Læs artiklen i WoodSupply

 

8. januar 2020

Danmark sakker bagud: Vi ignorerer nybyggeriets største klimabelastning

Af Ulrik Andersen, Ingeniøren

Størstedelen af en ny bygnings klimapåvirkning stammer fra byggematerialerne, opførelsen og nedrivningen. Holland, Sverige og Finland stiller krav – danske politikere har overvejet sagen i fire år.

Danmark skal tage lederskab i den grønne omstilling.« »Danmark skal være et foregangsland.« »Danmark har et moralsk og historisk ansvar for at gå forrest.« Sådan lyder ordene i aftalen om en klimalov, som Folketinget er blevet enige om. Men når det handler om reguleringen af byggeriområdet, er Danmark for længst blevet overhalet. Vi har godt nok nogle af Europas strengeste krav til, hvor meget energi nye bygninger må bruge, når de først er bygget. Men vi har ingen krav til, hvor stor klimabelastningen forbundet med materialerne må være. Det er paradoksalt af to grunde, siger seniorforsker ved Statens Byggeforskningsinstitut (SBi)– Aalborg Universitet Harpa Birgisdottir.

> Læs artiklen i Ingeniøren

 

5. januar 2020

Boligminister: “Det er klart, vi skal bygge mere i træ”

Af Maria Neergaard Lorentsen, Altinget

INTERVIEW: Boligministeren ser et stort potentiale i byggeri med træ. Udfordringen ligger i byggeriets årelange opfattelse af tegl som et overlegent materiale og forældede bygningsreglementer. Den vil han nu gøre op med.

Boligmassen er en af de tungeste områder inden for klimaforurening. Ifølge EU-Kommissionen står byggesektoren alene for 40–50 procent af det globale ressourceforbrug.

“Byggeriet spiller en kæmpestor rolle i forhold til at nå vores klimamål. En del af det handler om materialerne, der bygges med, og som skal være mere klimavenlige,” siger Boligminister (S) Kaare Dybvad.

> Læs artiklen på Altinget.dk

 

19. december 2019

Minister på besøg hos elementproducent: Træ skal spille større rolle

Af WoodSupply

Boligminister Kaare Dybvad (S) har netop været på besøg hos Taasinge Elementer på Tåsinge for blandt andet at få et større indblik i, hvordan træ i byggeriet kan være med til at reducere landets samlede CO2-udslip. Det oplyser elementproducenten i en pressemeddelelse.

Danmarks samlede udledning af CO2 skal reduceres med 70 procent inden 2030. Sådan lyder regeringens ambitiøse klimamål, og her er byggeriet, som er en af landets største klimasyndere, et oplagt sted at kigge hen. Netop derfor var boligminister Kaare Dybvad i sidste uge på besøg hos byggevirksomheden Taasinge Elementer på Tåsinge, der producerer tag- og facadeelementer i træ.

> Læs artiklen på WoodSupply

 

19. december 2019

Byggecentre: Regulering skal skabe basis for at uddanne træ-eksperter

Af Palle Thomsen, Adm. Dir., Danske Byggecentre

DEBAT: Det glæder, at boligminister Kaare Dybvad (S) konkluderer, at der skal bygges mere i træ. Der er brug for at skabe efterspørgsel og incitament til at bygge med træ, blandt andet ved at uddanne træ-eksperter, skriver Palle Thomsen.

Hos Danske Byggecentre har vi svært ved at få armene ned efter boligminister Kaare Dybvads (S) interview i Altinget, d. 11. december, under overskriften ”Det er klart, vi skal bygge mere i træ”. Interviewet varsler nemlig et opgør med træets rolle i den danske byggesektor, samt måden hvorpå vi henter CO2-reduktioner i byggeriet.

En ny analyse konkluderer, at andelen af træ i nybyggeri er faldet over de seneste 10 år – dette til trods for et stigende fokus på global opvarmning og bæredygtighed. Derfor glæder det, når boligministeren udtaler: ”Men det er klart, vi skal bygge mere i træ”, for vi skal vende udviklingen og bygge med mere træ, hvis vi skal nå regeringens klimamål. Dertil kan vi stille os i rækken af organisationer, der efterspørger politisk indgriben, så der faktisk bliver bygget mere med træ.

> Læs artiklen på Altinget.dk

 

12. december 2019

Forsker: Træ er nøglen til grønnere byggeri

Af WoodSupply

Regeringen vil sænke Danmarks CO2-udslip med 70 pct. inden 2030, og her kommer byggeriet til at spille en nøglerolle, da det er en branche, der udleder rigtig meget CO2. Men der er en nem genvej, fortæller Torsten Sack-Nielsen til Fyens.dk. Han er arkitekt og programleder ved Via University College Byggeri, Energi og Miljø, Center for forskning og udvikling. Og det er træ – meget mere træ i byggeriet.

– Træ binder CO2 og giver helt andre muligheder end beton for at arbejde med digital præcision. Man kan skære helt præcise elementer, og desuden kan det sættes sammen og tages fra hinanden, så det kan bruges igen. Og så er det let at transportere, siger han til Fyens.dk.

> Læs artiklen på WoodSupply

 

12. december 2019

Danske Byggecentre: Selvfølgelig skal vi bygge mere i træ

Af WoodSupply

Hos Danske Byggecentre har man svært ved at få armene ned efter Boligminister Kaare Dybvads interview i Altinget, d. 11. december, under overskriften ”Det er klart, vi skal bygge mere i træ”.

Interviewet varsler nemlig et opgør med træets rolle i den danske byggesektor, samt måden hvorpå vi henter CO2-reduktioner i byggeriet. Det skriver Danske Byggecentre i en pressemeddelelse.

En ny analyse konkluderer, at andelen af træ i nybyggeri er faldet over de seneste 10 år – dette til trods for et stigende fokus på global opvarmning og bæredygtighed.

> Læs artiklen på WoodSupply

 

December 2019

Træhusenes revanche – tager markedsandele fra beton

Af Den Danske Bank, Sverige

Krydslimet træ, CLT, er det byggemateriale, der vokser mest til boligblokke i øjeblikket. Træ halverer CO2-emissionerne alene i byggefasen og lagrer derefter store mængder CO2 i husets levetid. Træet produceres i et industrielt miljø og kan dramatisk effektivisere byggeriet. Tre svenske CLT-gigantfabrikker er nu i opstartsfasen. Inden for to år bevæger Sverige sig fra marginale aktører til at være en af ​​verdens største producenter af CLT med en kapacitet på 350.000 m3. I Danske Banks temaartikel kan du læse mere om, hvordan CLT vil påvirke fremtiden.

> Læs artiklen hos den svenske filial af Danske Bank

 

20. november 2019

Derfor giver det mening at bruge mere træ i byggeriet – også i Danmark

Af Emil Engelund Thybring, Adjunkt ved Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet

Ved at erstatte beton med træ i de bærende konstruktioner i byggeriet, kan klimabelastningen fra byggematerialerne reduceres med ca. 50 procent, skriver Emil Engelund Thybring, som er adjunkt ved Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning på KU. Den danske byggebranche har dog ikke fået øjnene op for den store CO2-besparer endnu, ligesom de har i vores nabolande.

> Læs artiklen på JA Aktuelt

 

20. september 2019

Sådan kan træ blive den byggesucces, beton var i 1960’erne

Af Mikkel Høghøj og Mikkel Thelle fra Aarhus Universitet

At gøre træ til det dominerende byggemateriale er afgørende for at løse klimakrisen, ligesom beton var det for at løse boligkrisen efter Anden Verdenskrig. Men det kræver, at vi tænker udover de normale politiske rammer, skriver historikerne Mikkel Høghøj og Mikkel Thelle fra Aarhus Universitet i dette debatindlæg.

Den aktuelle klimakrise er utvivlsomt en af vor tids største krisesituationer, og selv om løsningerne ikke er enkle, er der konkrete skridt at tage. Et af dem er en tilbagevenden til træ som det primære byggemateriale.

For mange lyder det måske både radikalt og urealistisk. Men ser vi på overgangen til beton som det førende byggemateriale i efterkrigstidens første årtier, vidner det om, at store forandringer faktisk kan gennemføres hurtigt, hvis man tænker ud over traditionelle grænser.

> Læs artiklen i Information

 

September 2019

Indlejret energi og byggematerialer gemmer på store grønne gevinster

Af Rasmus Olsen, Projektleder Green Building Council Denmark

Energieffektivitet i bygninger er et højaktuelt tema i klimadagsordenen. Den nye regering har meldt ambitiøst ud omkring en 70
% CO2-reduktion i 2030, og dette realiseres næppe uden, at bygningers miljøaftryk reduceres.

Særligt indlejret energi – og den indlejrede klimabelastning – i byggematerialer, har stort klimapotentiale. Indlejret energi er den energi, som er brugt i relation til udvinding, produktion, distribution, byggefasen, brugsperioden, genanvendelse og bortskaffelse af byggematerialer.

“Når vi kigger på energieffektivisering af nybyggeri, så er vi nået ret langt med at nedsætte energiforbruget i driften af bygningen. Men hvis vi derimod kigger på den såkaldte indlejrede energi i byggematerialer, er der virkelig et stort potentiale ved at reducere energiforbruget i livscyklussen og dermed skabe en væsentlig CO -reduktion til gavn for klimadagsordenen”, siger seniorforsker hos SBi, Harpa Birgisdottir.

> Læs artiklen på Energiforum.dk

 

29. august 2019

Ny minister vil bane vej for mere træ-byggeri

Af Thøger Raun, Dagens Byggeri

KØBENHAVN: Ghettoplaner, Blackstone, Bygningsstyrelsens møgsager samt en grøn omstilling af byggeriet. Der er opgaver nok at gå i gang med for landets relativt nye boligminister Kaare Dybvad (S), som er i gang med at læse op på opgaven.

– En ting af gangen, siger ministeren med et smil til Dagens Byggeris udsendte og påpeger, at der også er en udfordring med manglen på almene boliger i København. De to ting, der står først for, er imidlertid udmøntningen af en frivillig bæredygtighedsklasse, som er et hængeparti fra den tidligere regering samt en mere nutidig lovgivning, så man kan sikre, at der kommer mere gang i træ-byggeriet.

> Læs artiklen i Dagens Byggeri

 

19. juli 2019

Træskyskrabere: højteknologiske ‘træ’ huse kunne være fremtidens bæredygtige bygninger

Af University of Cambridge

Principal Investigator Dr Michael Ramage fortæller, at ”Indtil nu, hvor krydslamineret træ er kommet på markedet, har der simpelthen ikke været noget byggemateriale til at udfordre stål eller armeret beton. For at konstruere byer og faktisk skyskrabere måtte vi bare acceptere det gode og det dårlige ved de eksisterende materialer.

”Beton er omkring fem gange tungere end træ, hvilket betyder flere udgifter til fundamenter og transport; det er ressourcekrævende og bidrager til enorme CO2-emissioner. Efter vand er beton det mest brugte materiale af menneskeheden. Men nu har vi et alternativ, og det er plantebaseret. ”

> Læs artiklen på University of Cambridge’s hjemmeside

 

18. juli 2019

Trækonstruktioner i Storbritannien: En analyse af potentialet for kulstofreducering

Af BioComposites Centre, Bangor University

Det britiske Climate Change Committee har offentliggjort en rapport om fordelene ved brug af træ i byggeriet i Storbritannien. Hovedformålet med rapporten var at udvikle en detaljeret forståelse af de emissionbesparelser, der kunne opnås ved større brug af træ-teknikker – såvel som nyere konstruerede træprodukter som krydslamineret træ – sammenlignet med lignende andre byggematerialer. Derudover viser rapporten fordelene ved den langsigtede opbevaring af atmosfærisk kulstof i bygningen.

> Læs den detaljerede rapport på the Committee on Climate Change’s hjemmeside

 

27. juni 2019

Et wakeup call til den danske byggebranche

Af Mikkel Weber Sandahl, Byggeri+Arkitektur

I dag vælger mange at bruge træ på facaden for at sende et signal om bæredygtighed. Men det største potentiale for CO2-reduktion ligger i at bruge træ i de bærende konstruktioner, og her fremhæver direktør i Træinformation, Mikael Koch, at Hotel Moxy i Sydhavnen, der er Danmarks største færdige CLT-byggeri, udelukkende er bygget af udenlandske specialister i industrialiseret træbyggeri, hvilket bør give genlyd i den danske byggebranche.

> Læs artiklen på Byggeri+Arkitektur

 

3. juni 2019

Træbyggeri rimer på klimapolitik

Af Træ.dk

Fra at have levet en tilværelse langt uden for danske politikeres interessefelt i 00’erne og langt op i 10’erne, er stemningen nu vendt 180 grader: Træbyggeri ser ud til at blive fremtidens klimapolitik, og enigheden strækker sig over hele spektret fra højre til venstre.

2. maj 2019 aftalte regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti) sammen med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti at afsætte 3 millioner kroner til fremme af klimavenligt byggeri.

I aftaleteksten står:

”Opskalering af de bedste løsninger inden for grønt byggeri – herunder træbyggeriet – skal sikre en mindre klimabelastning fra byggeriet. Derfor er der behov for at igangsætte et analysearbejde og vidensdeling for at sikre, at alle byggeriets parter kan omsætte den nyeste viden, forskning og innovation til praksis. Der skal igangsættes et initiativ til fremme af grønt byggeri, der gennem en række analyser m.v. kan samle viden og understøtte læring omkring byggeri med lav klimabelastning. Arbejdet kan spille ind i et eventuelt senere arbejde med at udarbejde en national strategi for grønt byggeri.”

> Læs artiklen på Træ.dk

 

Juni 2019

Bærende træ får sin renæssance i det bæredygtige byggeri

Af Rebecca Holck Rosenberg, Energiforum Danmark

Bindingsværk og bjælkehuse forbindes sjældent med moderne byggeri. Men træet som bærende konstruktion vokser i anseelse og i en byggebranche, der i stigende grad har fokus på bæredygtighed. Ved hver kubikmeter træ, der anvendes i byggeriet frem for et andet materiale, spares klimabelastningen nemlig for to tons CO2. Men der mangler viden i Danmark, før branchen bliver klar til træets renæssance som bærende konstruktion.

> Læs artiklen på Energiforum Danmark

 

26. april 2019

Dansk træbyggeri halter efter udlandet

Af Mads Bech Olesen og Kåre Tinning, Niras

Træ som byggemateriale i større stil reducerer klimabelastningen med cirka 50 procent og gør høje og bæredygtige konstruktioner mulige. Det har flere nabolandet fundet ud af for længst, skriver statiker Kåre Tinning og rådgiver Mads Bech Olesen, begge ansat i den rådgivende ingeniørvirksomhed Niras
Træbyggeri reducerer klimabelastningen med cirka 50 procent, og Cross Laminated Timber (CLT) gør højt, stort og bæredygtigt byggeri i træ muligt. Det er vigtigt på tværs i byggebranchen med en diskussion om, hvornår træ – og hvilket – er et fornuftigt valg.

Træbyggeri udgør nemlig i dag et grønnere alternativ til beton og stål, især fordi vi i dag i højere grad vurderer byggerier på deres livscyklus, og på vores mulighed for at genanvende materialerne.

> Læs artiklen i Wood Supply

 

5. april 2019

Folketingsudvalg forbereder høring om træbyggeri

Af Claus Djørup, Licitationen

Bygningsministeren bebuder en særlig BR-klasse for klimavenligt byggeri

Folketingets Transport-, Bygnings- og Boligudvalg vil afholde en høring om træbyggeri, som med lidt held kan finde sted inden folketingsvalget. Tre politikere arrangerer høringen. Det er udvalgsformand Lennart Damsbo-Andersen (S), Merete Dea Larsen (DF) og Hans Chr. Schmidt (V).

Blandt spørgsmålene om træhuse hos politikene er CO2-regnskab og det totale ressourceforbrug (livscyklus) og hvor mange etager man kan bygge.

> Læs artiklen i Licitationen

 

3. april 2019

Ny rapport: træ er fremtidens byggemateriale

Af Anders Vestergaard Jensen

En ny rapport, bestilt af Nordisk Ministerråd, konkluderer, at det ikke alene er muligt at reducere CO2-aftrykket i vores træbyggeri, det resulterer også i væsentligt sundere indeklima.

Rapporten tager udgangspunkt i 25 nordiske eksempler på trækonstruktioner. Set i lyset af fremtidens klimaforandringer er det tydeligt, at der er behov for ændringer i byggebranchen. “Med det nordiske skovbrugs enorme innovationspotentiale for at reducere CO2-udledningen og skabe sunde bygninger, håber vi at branchen vil indse de værdier og muligheder, der er til rådighed, når vi vælger at bruge træ i stedet for beton og stål”, siger Torfi Jóhannesson, Seniorrådgiver i bioøkonomi, Nordisk Ministerråd.

> Se de 25 nordiske trækonstruktioner

> Læs rapporten, bestilt af Nordisk Ministerråd

 

8. marts 2019

Fire etager er ikke nok: Radikale Venstre vil løfte træhuse mod himlen

Af Morten Vilsbæk, Århus Stiftstidende

Radikale Venstre vil lovgive for klimavenligt byggeri i træ på mere end fire etager. Ole Birk Olesens frivillige ordning er ikke nok, mener boligordfører Rasmus Helveg Petersen.

Træ skal spille en afgørende rolle i fremtidens byggeri i Danmark, og derfor er Radikale Venstre på vej med et politisk udspil for at fremme det klimavenlige byggemateriale.

Træ støvsuger atmosfæren for CO2, mens materialer som beton og stål er stærkt belastende for klimaet, og ifølge boligordfører Rasmus Helveg Petersen kan Danmark stadig få en plads i det internationale innovationskapløb med lande som Østrig og Canada i front.

> Læs artiklen i Århus Stiftstidende

 

3. marts 2019

Minister: Ordning for bæredygtige huse er på vej

Af Morten Vilsbæk, Århus Stiftstidende

Ny bæredygtighedsklasse skal fremme brugen af træ i nybyggeri. Men de bliver frivillige, ikke et krav.

Ole Birk Olesen, transport-, bygnings- og boligminister (LA), er på vej med en ordning, så bygherrer inden længe kan reklamere med bæredygtigheden ved nyt byggeri.

Det er en såkaldt frivillig bæredygtighedsklasse, som bliver udarbejdet i tæt samarbejde med træ- og byggebranchen. Avisen Danmark har bedt om et interview med ministeren om, hvordan han vil fremme klimavenligt byggeri. I en mail til avisen Danmark forklarer Ole Birk Olesen, “at vi skal løbende have fokus på, hvilke krav der stilles til byggeriet, så byggeriet udover at være sikkert, sundt og holdbart ikke bruger unødige ressourcer”.

> Læs artiklen i Århus Stiftstidende

 

3. marts 2019

Reglerne står i vejen, men: Højhuse af træ er genvej til mindre CO2

Af Morten Vilsbæk, Århus Stiftstidende

Arkitekter og træbranchen ønsker klimamærkning af huse for at fremme byggeriet af træhuse, sikre innovation og igangsætte et nyt eksporteventyr. Men i Danmark har vi ikke “sort bælte i at tilpasse os,” konstaterer Martin Tholstrup, direktør for Taasinge Elementer.

Ifølge Martin Tholstrup hindrer bygningsreglementet sammen med kulturelle traditioner, at vi bygger højhuse i træ herhjemme. Træhuse skal kunne modstå brand i dobbelt så lang tid som betonhuse, og eksempelsamlingen tæller kun bygninger op til fire etager. Dermed går Danmark glip af både klimagevinster og et større eksporteventyr.

> Læs artiklen i Århus Stiftstidende

 

25. februar 2019

Beton: Det mest ødelæggende materiale på jorden

Af Jonathan Watts, The Guardian

Efter vand er beton det mest anvendte stof på jorden. Hvis cementindustrien var et land, ville det være den tredje største emitter af kuldioxid i verden med op til 2,8 mia. tons, kun overgået af Kina og USA.

Materialet er grundlaget for moderne udvikling: det sætter tag over milliardernes hoveder, styrker vores forsvar mod naturkatastrofer og skaber en struktur for sundhedspleje, uddannelse, transport, energi og industri.

Vores blå og grønne verden bliver mere og mere grå. Ved en enkelt beregning kan vi allerede have passeret det punkt, hvor beton opvejer den samlede kulstofmængde af hvert træ, busk og busk på planeten. I modsætning til den naturlige verden vokser det dog ikke. I stedet er betonens vigtigste kvalitet at hærde og derefter nedbryde, ekstremt langsomt.

> Læs artiklen i The Guardian (på engelsk)

 

19. februar 2019

Vi bygger det væk – Byggerier uden CO2

Af Danmarks Radio

Hvordan bygger vi uden at udlede CO2? Bæredygtig arkitektur er på vej frem over hele verden, og danske arkitekter er i front. 20 nye familieboliger i Ørestad er bygget af genbrugsmaterialer og byggeaffald, uden at det kan ses. Højhuse i massivt træ kan være fremtiden, for træet lagrer CO2, mens det vokser og giver samtidig boligerne en særlig charme og et sundt indeklima. På Bornholm ligger Green Solution House, som er et cirkulært byggeri uden affald og et bud på en bæredygtig fremtid.

> Se programserien på DR TV

 

17. februar 2019

Kronik: Fremtidens boliger er af træ

Af Camilla Fabricius, 1. Viceborgmester, forperson for bæredygtighedsudvalget og folketingskandidat, S i Østjyllands storkreds

I en tid hvor miljø og klima står højt på dagsordenen, og der både nationalt og globalt investeres massivt i at mindske udledningen af drivhusgasser, bør vi lære af de almennyttige boliger i Lisbjerg Bakker, der er bygget i træ. De er nemlig forløberen for en udvikling, der rummer en del af løsningen på, hvordan vi mennesker kan bo og leve med mindre miljømæssige omkostninger, også kendt som cirkulær økonomi.

Skovene bliver ofte betegnet som “verdens lunger” på grund af den funktion, de har i vores globale økosystem. For et træ optager CO2 i hele dets liv, derefter vil træet – hvis det får lov til uforstyrret at ældes – lige så stille frigøre den CO2, som det har optaget gennem hele dets liv.

Hvis vi anvender træerne som tømmer – i eksempelvis byggeriet – så standses træets nedbrydning, og den optagede CO2 bliver fastholdt, så længe tømmeret anvendes. Når tømmeret vil kunne anvendes og genanvendes i en cirkulær økonomi i over 100 år, og vi samtidig erstatter de fældede træer med nye træer, der også optager CO2, mens de vokser op, så har vi en mekanisme med potentiale til at lagre enorme mængder drivhusgas i bygningerne, som vi lever i.

> Læs kronikken i Århus Stiftstidende

 

11. februar 2019

Træ viser vejen til bæredygtigt byggeri

Af Emil E. Thybring er postdoc ved Københavns Universitet, Niclas S. Bentsen er lektor ved Københavns Universitet, Thomas Nord-Larsen er seniorforsker ved Københavns Universitet, Palle Madsen er professor ved Københavns Universitet, Mikael Koch er direktør i Træinformation, Jakob R. Klaumann er direktør i Dansk Træforening, Simon A. Beck er konsulent i Træ- og Møbelindustrien, Jan Søndergaard er direktør i Dansk Skovforening, Anders Vestergaard-Jensen er projektleder ved Nordic Secretariat for Wood in Construction, Rob Marsh er bæredygtighedschef hos C.F. Møller og Peder Fynholm er projektleder for Nordic Network for Tall Wood Buildings.

Træbyggeri er blot et af byggebranchens værktøjer til at reducere klimabelastningen – men et meget effektivt et af slagsen. Nu får byggeri med bæredygtigt træ fornyet opmærksomhed fra politikere herhjemme.

Den 25. januar i Helsinki skrev Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt sammen med sine nordiske ministerkolleger under på en fælles erklæring om klimaneutralitet. Dette skal blandt andet ske ved at ”fremme anvendelsen af bæredygtigt træ i vores lande, herunder i byggeriet”.

Der er mange gode grunde til, at netop dén sætning er værd at hæfte sig ved. Anvendelsen af træ i byggeriet sparer nemlig energi, lagrer CO2 og mindsker presset på ikke-fornybare råstofkilder til betonproduktion. Alt sammen gode nyheder for klimaet.

> Læs artiklen i Bygge- & Anlægsavisen

 

1. februar 2019

Blog: Fremtidens byer skal bygges med træ

Af Flemming Larsen, Branchedirektør Træ- og Møbelindustrien, Dansk Industri

Produktionen af byggematerialer står for omkring 10-15 procent af Danmarks samlede CO2-udledning, så der er store klimaeffekter at hente ved at omstille byggebranchen til mere træbyggeri, blogger branchedirektør Flemming Larsen, Træ- og Møbelindustrien.

Bygger du et hus med en bærende konstruktion af træ, nedbringer du CO2-udledningen med 75 procent i forhold til, hvis du byggede med konventionelle byggematerialer. Bruger du træ til facaden, sparer du 25 procent CO2. Træet gør altså størst klimagavn, når det bruges i de bærende bygningsdele, men også når de synlige dele af facaden er træbeklædt.

Produktionen af byggematerialer står for omkring 10-15 procent af Danmarks samlede CO2-udledning, så der er store klimaeffekter at hente ved at omstille byggebranchen til mere træbyggeri.

> Læs artiklen i Dansk Industri

 

25. januar 2019

Lilleholt underskriver erklæring om klimaneutralitet med nordiske stats- og klimaministre

Af Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet

Der skal fuld fart på den grønne omstilling i de nordiske lande, og landene skal danne fælles front for at øge klimaambitionerne på globalt plan. Så klar er beskeden fra Danmark, Norge, Sverige, Island og Finland efter et fælles møde den 25. januar 2019 mellem landenes stats- og klimaministre.

I en fælles deklaration med de nordiske lande, skriver Klimaminister Lars Chr. Lilleholt under på at ville intensivere klimasamarbejdet. Dette sker blandt andet ved “promoting the use of sustainably produced wood in our countries, including in construction”.

> Læs den nordiske erklæring om klimaneutralitet

 

21. januar 2019

Der skal turbo på bæredygtig omstilling af byggebranchen

Af Af Emil E. Thybring, Niclas S. Bentsen, Thomas Nord-Larsen og Palle Madsen (Kbh. Uni.), Mikael Koch (Træinform.), Jakob R. Klaumann (Dansk Træforening), Jan Søndergaard (Dansk Skovforening), Rob Marsh (C.F. Møller)og Simon A. Beck (Træ- og Møbelindustrien)

Dagens Byggeri har i anledningen af det nye år fået en række af byggebranchens fremtrædende aktører til at se tilbage på året, der gik, og se frem mod året, der kommer – heriblandt Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen, som den 28. december bidragede med sit syn på tingenes tilstand i byggebranchen.

Ministerens indlæg havde fokus på flere vigtige emner for byggeriet. Vi vil dog gerne opfordre ministeren til at få et ekstra nytårsfortsæt med på listen, nemlig at bane vej for mere bæredygtigt byggeri til gavn for klimaet.

Byggebranchen står med oplagte muligheder for at mindske Danmarks klimabelastning betydeligt. Alene produktionen af byggematerialer står for omkring 10-15 procent af landets samlede CO2-udledninger, og dertil kommer udledninger forbundet med bygningernes energiforbrug ved driften.

Samtidig vil den store efterspørgsel på boliger, især i danske storbyer, betyde en markant forøget bygningsmasse i de kommende år. Det har derfor betydning for landets samlede klimaregnskab, at vi får omstillet byggebranchen til bæredygtigt byggeri.

> Læs artiklen i Dagens Byggeri

 

21. januar 2019

Fremtiden skal bygges i træ

Af Niels Reventlow og Jan Søndergaard, Dansk Skovforening

Øget brug af træ vil begrænse udslip af CO2 og dermed bremse klimaændringer. Hvis træ anvendes i byggeri bliver det oplagret i hundrede år, og når bygningen rives ned kan træet udnyttes til energi.

Klimaændringerne er alvorlige, og hele verden står over for en stor udfordring, hvis det skal lykkes at modvirke forandringerne. Den største udfordring her og nu er at begrænse udledningen af skadelige klimagasser og at fjerne CO2 fra atmosfæren.

Allerede i 2030 skal forbruget af fossile ressourcer være reduceret betragteligt. Det danske mål er at vi i 2050 ikke længere er nettoudledere af skadelige klimagasser og at vi er uafhængig af fossile ressourcer.

> Læs lederen på skovforeningen.dk

 

17. januar 2019

Kronik: Hvem uddanner ingeniører til at bygge med træ?

Af Emil E. Thybring, Københavns Universitet, Finn Larsen, Rambøll, Mikael Koch,Træinformation, Jacob E. Petersen, MOE Rådgivende Ingeniører, Niels Morsing, Teknologisk Institut, Henrik R. Danielsen, KHR Architecture, Nicolai S. Richter-Friis, Lundgaard & Tranberg, Lone Wiggers, C.F. Møller, Søren Nielsen, Tegnestuen Vandkunsten, Martin Tholstrup, Taasinge Elementer, Martin L. Petersen, Frøslev Træ, Anders Vestergaard-Jensen, Nordic Secretariat for Wood in Construction, Simon A. Beck, Træ- og Møbelindustrien, Jakob R. Klaumann, Dansk Træforening, Peder Fynholm, Nordic Network for Tall Timber Buildings

På arkitekt- og konstruktøruddannelser er der stort fokus på træbyggeri, men dette afspejles ikke på ingeniøruddannelserne, hvor kurser om betonkonstruktioner og betonteknologi ofte er obligatoriske, ligesom der typisk også udbydes kurser om stålkonstruktioner. Situationen på de tre universiteter som uddanner civilingeniører, DTU, AAU og SDU er, at det kun er på DTU der undervises i træ på kandidatniveau, og dette forestås af en ekstern lektor i de studerendes sommerferie.

På DTU, AAU og SDU lægges der stor vægt på at undervisningen er forskningsbaseret, men uden træforskere er det umuligt at levere forskningsbaseret undervisning om træ. Resultatet er, at nyuddannede bygningsingeniører kommer ud i erhvervslivet uden de nødvendige kompetencer til at bygge med træ. Det er både ærgerligt og problematisk for byggebranchens fremtid, hvor træ gerne skal anvendes på lige fod med andre materialer.

> Læs artiklen i Ingeniøren

 

7. januar 2019

Gør lang levetid en bygning bæredygtig?

Af Emil Engelund Thybring og Palle Madsen (Københavns Universitet), Finn Larsen (Rambøll), Mikael Koch (Træinformation), Jakob Rygg Klaumann (Dansk Træforening) og Jan Søndergaard (Dansk Skovforening)

Bæredygtighed er højt på dagsordenen i dansk byggeri, og branchen arbejder målrettet på at reducere byggeriets klimabelastning. Alligevel eksisterer der stadig misforståelser omkring bygningers bæredygtighed. For eksempel bragte Licitationen -Byggeriets Dagblad 18. december 2018 et interview med arkitekt Christian Cold, Entasis, der beskriver in-situ støbte betonbygninger som bæredygtige grundet deres lange levetid.

Christian Cold opererer med et begreb, han kalder “ægte bæredygtighed” som er, når en bygning “kan stå i 300 år – og derfor betyder det også mindre, om man har brugt lidt energi på at brænde noget kalk.” Dette er udtryk for en uheldig sammenblanding af begreber, der kan medføre uhensigtsmæssige materialevalg i forhold til at skabe en bæredygtig byggebranche.

> Læs artiklen i Licitationen

 

4. januar 2019

Debat: Som ren betonby når København aldrig byens klimamål

Af Simon Auken Beck (Træ- og Møbelindustrien), Jakob Rygg Klaumann (Dansk Træforening), Finn Larsen (Rambøll), Emil Engelund Thybring, Niclas Scott Bentsen, Thomas Nord-Larsen, Palle Madsen og Vivian Kvist Johannsen (Københavns Universitet), Rob Marsh (C.F. Møller), Mikael Koch (Træinformation), Jan Søndergaard (Dansk Skovforening), Anders Vestergaard-Jensen (The Nordic Wood in Construction Secretariat)

København er verdens mest klimaambitiøse by, og målet er at blive CO2-neutral i 2025.

Det er dog svært at leve op til målet, når antallet af københavnere er i hastig vækst og skaber et konstant behov for mange nye boliger. For at imødekomme boligbehovet er der gang i byggeriet overalt i byen, og for nyligt blev det storstilede projekt Lynetteholmen præsenteret, som skal huse 35.000 mennesker.

Skal hovedstaden leve op til sine klimamål, uden at ambitionen klinger hult, må det være en forudsætning, at også byggeriet skal være bæredygtigt. Og her kommer træ ind i billedet.

> Læs artiklen på Altinget

 

3. januar 2019

Højhuse af træ er en god idé

Af Mads Nyvold, Zetland

85,4 meter. Så højt er et nyt 18 etager højt byggeri, som beboerne i den norske by Brumunddal i de kommende uger flytter ind i.

Højhuset indeholder alle moderne bekvemmeligheder såsom kontorlokaler, hotel, restaurant, lejligheder og svømmehal. Men huset er først og fremmest unikt på grund af konstruktionsmaterialet. Højhuset er opført i træ.

Højhuset afspejler dermed en global tendens i byggebranchen. Entreprenører har genopdaget, at træ vitterlig er både brandsikkert og robust nok til at bygge stort og højt med. Særligt i Storbritannien, Canada og Østrig bliver flere højhuse konstrueret af limtræ og lamineret træ.

Udviklingen er drøngod for klimaet. For at plante og bygge med træ er noget af det mest gavnlige i bestræbelserne på at nedbringe mængden af drivhusgasser.

> Læs artiklen på Zetland

 

29. december 2018

Skovene er verdens største CO2-støvsugere. Vi bliver nødt til at bruge dem fornuftigt

Af Anders Vestergaard-Jensen, projektleder, Emil E. Thybring, postdoc ved Københavns Universitet, Niclas S. Bentsen, lektor ved Københavns Universitet, Thomas Nord-Larsen, seniorforsker ved Københavns Universitet, Palle Madsen, professor, Københavns Universitet, Vivian K. Johannsen, seniorforsker ved Københavns Universitet, Rob Marsh, bæredygtighedschef i C.F. Møller, Mikael Koch, direktør i Træinformation, Jakob R. Klaumann, direktør i Dansk Træforening, Simon A. Beck, konsulent og Jan Søndergaard, direktør i Dansk Skovforening

En del af løsningen på den globale klimakrise gemmer sig i skoven. Skovene oplagrer enorme mængder CO2 fra atmosfæren, og hvis vi forvalter og anvender skovene fornuftigt, kan de begrænse Europas udledninger med op til en femtedel.

Prognoserne for det globale klima er dystre, hvis vi ikke dramatisk reducerer verdenssamfundets klimabelastning. Alligevel halter det gevaldigt med at få vendt udviklingen og nå målsætningerne i Parisaftalen om reduktion af vores CO2-udledninger.

> Læs artiklen i Information

 

9. december 2018

Ønskes: Et København bygget i træ

Af Morten Kabell, vicedirektør i Copenhagenize Design Co., tidligere teknik- og miljøborgmester i København (EL)

Hele verden bygger træhuse i øjeblikket. Men ikke i Danmark. Det handler bare om at komme i gang – og København har brug for det.

København skal være CO2-neutral i 2025. Det har Rådhuset slået fast rigtig mange gange. Det er verdens mest ambitiøse by-mål for klimaet, og alle elementer må tages i brug: Energiproduktionen, forbruget, transporten og byggeriet må med.

Over hele verden bygges der træhuse i øjeblikket. Men ikke i Danmark. Det må vi ændre på. For brug af træ vil binde CO2 i vores huse, som vi ved, står i mange år. Og de nye træer, der skal plantes som erstatning, vil optage CO2 i væksten. Det står i klar modsætning til betonbyggerier, der er en stor klimasynder i dag.

> Læs artiklen på Berlingske

 

27. november 2018

Træbyggeri kan afhjælpe knapheden på sand og grus

Af Emil E. Thybring, Niclas S. Bentsen, Palle Madsen og Vivian K. Johannsen (Københavns Universitet), Rob Marsh (C.F. Møller), Mikael Koch (Træinformation), Jakob R. Klaumann (Dansk Træforening),  Anders Vestergaard-Jensen (Nordic Secretariat for Wood in Construction), Simon A. Beck (Træ- og  Møbelindustrien)

I Licitationen 20. november 2018 kan man læse om problemet med byggeriets store efterspørgsel på sand og grus fra undergrunden til især betonindustrien, og hvordan der mangler innovation i branchen for at afhjælpe problemet.

Vi deler bekymringen over råstofknapheden og udsigterne til at skulle “grave hele landet op for at bygge i storbyerne” som Torben Sigh skriver i “Licitationen mener”. Heldigvis findes der allerede en brugbar løsning til at afhjælpe noget af problemet her og nu, nemlig træ.

> Læs artiklen i Licitationen

 

21. november 2018

Fem bud: Kan vi løse manglen på grus?

Af Casper Lykkegaard, DR

Flere steder i landet er de danske grusgrave ved at løbe tør for den grus, som bliver brugt til at lave asfalt og beton til byggeri af veje og huse. Det viser en ny fremskrivning, ingeniørvirksomheden Niras har lavet for Danske Regioner.

Grusmanglen kan komme til at koste danskerne, fordi eksempelvis et husbyggeri bliver dyrere. Samtidig kan det komme til at gå ud over miljøet, når det vigtige råstof skal transporteres langvejs fra.

Ifølge Emil Thybring, der er postdoc ved skov, natur og biomasse ved Københavns Universitet, er vi bagud med at tænke i træbyggeri i Danmark. Man er nået længere med at tænke i at bygge træhuse i udlandet.

– Træ er et væsentligt mindre klimabelastende materiale. Hvis du erstatter beton med træ, så sparer du på grus, sand og cement, siger Emil Thybring.

> Læs artiklen på DR.dk

 

21. november 2018

Et bæredygtigt byggeri kræver øget brug af træ

Af Emil E. Thybring, Niclas S. Bentsen, Palle Madsen og Vivian K. Johannsen (Kbh Uni), Rob Marsh (C.F. Møller), Mikael Koch (Træinformation), Jakob R. Klaumann (Dansk Træforening), Anders V. Jensen (Wood in Construction), Simon A. Beck (Træ- og Møbelind.)

DEBAT: Selvom betonbranchen arbejder på at reducere klimabelastningen fra beton, så er vi nødt til at bruge meget mere træ her og nu for at gøre byggesektoren mere bæredygtig.

Byggesektoren står højt på listen af klimasyndere. Derfor er en kraftig reduktion af udledningerne fra denne sektor af stor betydning for omstillingen til et bæredygtigt samfund. Det er derfor positivt at betonbranchen arbejder på at reducere klimabelastningen fra cement- og betonproduktionen som beskrevet i artiklen ”Beton kan bruges mere bæredygtigt” den 6. november 2018.

> Læs artiklen i Dagens Byggeri

 

21. november 2018

Engelsk træ-byggeri rejst i rekordfart

Af Knut Bjørheim, Ingeniøren

Massivtræ giver overraskende muligheder i byggeriet. I London er en 8-etagers boligblok rejst på bare 27 dage.

Det er nok de færreste, der forbinder England med træhuse, og i endnu mindre grad den betontunge metropol i sydøst. Det til trods har London-virksomheden Waugh Thistleton Architects alligevel tegnet højhuse i massivtræ – også kendt som krydslamineret træ – i snart 15 år.

»Det hele begyndte med en lille tilbygning i massivtræ i 2004,« fortæller Kirsten Haggart, arkitekt og partner i Waugh Thistleton.

»Vi valgte massivtræ, fordi bygningen lå så indeklemt. Det var vanskeligt at komme til med betonkanoner og lastbilanhængere, og beboerne i nabolaget ønskede mindst mulig støj fra byggeprocessen. Med elementer af massivtræ færdigproduceret på en fabrik fik vi gennemført arbejdet på én dag. Det var virkelig en øjenåbner. Vi opdagede, hvor let det er at bygge med massivtræ, og bestemte os for at prøve det på et større projekt,« siger Kirsten Haggart.

> Læs artiklen i Ingeniøren

 

16. november 2018

Stor betonentreprenør står bag træhus på 6 etager i København

Af Filip Knaack Kirkegaard, Politiken

Næsten hele konstruktionen i et kommende seks-etagers hus på Østerbrogade i København er af træ. Eneste undtagelse er trappetårnet, men også på dét
punkt vil entreprenøren Cree Danmark forsøge at rykke grænserne. For træ har mange fordele, siger direktør Frederik Spanning.

Over hele landet står J. Jensen-koncernen bag byggepladser, hvor betonbygninger rejser sig over byen.

Undtagelsen finder man på Østerbrogade 190 i København. Her går koncernen – gennem datterselskabet Cree Denmark – næste år i gang med at
opføre et seks-etagers byggeri, bygget af CLT, en form for limtræ.

»Vi vil gerne afprøve de fordele, der er med at bygge med træ,« siger Frederik Spanning, direktør for Cree Denmark. Træbyggeri er bedre for klimaet, det er hurtigt og nemt at arbejde med som byggemateriale, håndværkerne elsker det, og selv om materialet er dyrere, er der samlet set en bedre økonomi i at bygge med træ, påpeger han. Derfor vil træbyggeri brede sig, vurderer han.

> Læs artiklen i Politikens Byrum

 

14. november 2018

Forskere og branchefolk i debatsvar: Træ er nøglen til bæredygtigt byggeri

Af Emil E. Thybring, Niclas S. Bentsen, Palle Madsen og Vivian K. Johannsen (Kbh Uni), Rob Marsh (C.F. Møller), Mikael Koch (Træinformation), Jakob R. Klaumann (Dansk Træforening), Anders V. Jensen (Wood in Construction), Simon A. Beck (Træ- og Møbelind.)

Et ensidigt fokus på klimaforbedret beton er ikke nok til at gøre byggesektoren bæredygtig. Træ er nødt til at spille en væsentlig rolle i byggeriet, skriver 11 forskere og branchefolk.

Det er efterhånden gået op for de fleste, at vi er nødt til at handle nu for dramatisk at reducere vores klimabelastning. En af de brancher, som står højt på listen over klimasyndere er byggeriet, som i Europa forbruger 40 procent af samfundets totale mængde materialer. Det giver derfor mening at overveje, hvordan de materialer, vi bygger med, belaster klimaet, og at omstille byggeriet til at bygge mere bæredygtigt.

At træbyggeri er forbundet med store klimamæssige fordele har man allerede fået øje på i landene omkring os. I Sverige, Norge og Tyskland boomer træbyggeriet, og i storbyer længere væk, såsom London, Vancouver, Paris og Wien, skyder enorme højhuse op med træ som bærende materiale. Dog stadig med betonfundamenter.

Verden omkring os har således fået øjnene op for, hvordan vi er nødt til ændre måden, vi bygger på, for at skabe en bæredygtig byggebranche. Det er på tide, at vi i Danmark også vågner op og ser mulighederne ved at bygge meget mere med træ.

> Læs artiklen i Politikens Byrum

 

12. oktober 2018

Debat: Fremtidens byggeri skal være let

Af Jonas Sangberg, Arkitekt MAA MDL, Sangberg Architects

Det er problematisk, at der stadig bygges med tunge, fossile materialer, selv om det lettere træbyggeri rummer mange fordele, skriver arkitekt Jonas Sangberg.

Det har været en lang og varm sommer. Aviserne har været fyldt med dommedagsartikler om fremtidens klima.

Hvor voldsomt bliver det? Hvor hurtigt vil det gå? Kan vi nå at gøre noget? Eller er løbet kørt? Og hvordan kan vi i Danmark blive ved med at brande os som en bæredygtig nation, når vi ligger i toppen af de lande, som forbruger flest ressourcer?

Debatten koncentreres i øjeblikket oftest omkring kødproduktion og transportindustrien. Men ser man på samfundets forvaltning af ressourcer og CO2, er byggeriet en af de største forbrugere.

Så hvis målet inden for den nærmeste fremtid er et CO2-neutralt samfund, er byggeriet en vigtig spiller.

> Læs artiklen i Politikens Byrum