Formål

Træinformation – viden, holdninger og visioner for træ i byggeriet

I Træinformation ved vi, hvad vi taler om. Det er derfor, vi har flere end 800 medlemsvirksomheder og er selvskrevne sparringspartnere i lovgivningsprocesser.

Vi er sat i verden for at samle, producere og formidle viden om anvendelse af træ i byggeriet. Først og fremmest til vores medlemsvirksomheder, byggeriets parter og den byggetekniske undervisning, men også til politiske beslutningstagere, medier og forbrugere.

Vores mål er at styrke og udvikle markedet for træ i byggeriet – det gør vi ved at:

  • Levere aktuel viden om træbaserede løsninger formidlet til fagfolk via kurser, rådgivning og let anvendelige vejledninger og værktøjer.
  • Inspirere bygherrer, forbrugere og arkitekter til at bygge i træ ved at udbrede kendskabet til de unikke arkitektoniske og konstruktive muligheder og til de miljø- og klimamæssige fordele ved træ som byggemateriale.
  • Påvirke danske og europæiske beslutningstagere, så lovgivningen på området bedst muligt fremmer kvalitet, sikkerhed og bæredygtighed i byggeriet.

Træ er kernen til innovation, bæredygtighed og kreativitet i byggebranchen.

Vision og mål
Træinformation er en non-profit interesseorganisation, der repræsenterer flere end 800 medlemsvirksomheder og organisationer inden for træhandlen og byggesektoren.

Vores vision er at være den ledende formidler af viden om træ – i forbindelse med brug af træ i byggeri, træarkitektur og om træets miljøforhold – og på den måde udbrede anvendelsen af træ, træprodukter og det træbaserede byggeri.

Træinformation rådgiver og tilrettelægger kampagner, kurser og forskning. Vi målretter vores virksomhed til professionelle i byggesektoren, medier og politiske beslutningstagere.

Vi varetager dine interesser
Træbaseret byggeri er en nødvendighed i en globaliseret verden – økonomisk set, miljømæssigt og for at sikre arkitektonisk innovation. Derfor peger vi på de nye og bedste anvendelsesmuligheder og formidler international træteknisk viden og forskning til vores medlemmer.

Vi tilrettelægger vores arbejde gennem aktiv dialog med vores medlemmer. Og vi sørger for, at du får den nyeste viden via:

TRÆhåndbøger og TRÆfakta guides
Byggeteknisk rådgivning
Hjemmesider og nyhedsbreve
Beregningsprogrammer
Standardløsninger på cad
Kurser, foredrag og temadage
Kampagner og udviklingsaktiviteter

Kontingentstruktur
Kontingentet afhænger af virksomhedens antal ansatte eller omsætning. I forbindelse med Træinformations årlige generalforsamling den 7. april 2022 blev det vedtaget at ændre satserne. Læs mere her om kontingentstrukturen.

Læs Træinformations årsberetninger

Læs Træinformations vedtægter