Videnscentre

En række danske og udenlandske videnscentre rådgiver og udgiver vejledninger og viden på internettet om træ og byggeri.

Bemærk, at vejledninger og bygningsdetaljer fra udenlandske videnscentre ikke altid kan forventes at opfylde danske krav i f.eks. Bygningsreglementet.

Danmark

Teknologisk Institut – Center for Træ og Miljø
TI -Træ og Miljø er Teknologisk Instituts center for forskning, prøvning og udvikling af træbaserede materialer og konstruktioner i byggeriet. Centret udfører en bredspektret rådgivning om træ og træmaterialer samt konstruktioner i byggeriet.
› Læs mere om centrets ydelser på TI-Træ og Miljø

BUILD – Institut for Byggeri, By og Miljø
BUILD er et center under Ålborg Universitet. BUILD forsker, underviser og udgiver en række håndbøger og vejledninger om byggeri, herunder også enkle anvisninger i relation til træbaserede løsninger i byggeriet, herunder småhuse og vådrum.
› Læs mere om BUILD’s aktiviteter og udgivelser

Videnscenter for Håndværk – Design & Arkitektur
Videnscenter for Håndværk arbejder med at skabe innovation på håndværksuddannelser som tømrer og snedker, og vi har udviklet en del nye forløb til underviserne på erhvervsuddannelserne – også inden for træfagene.
› Læs mere om Videnscenter for Håndværk

Træinformation er træbranchens videncenter for træ og træbaseret byggeri.
Træinformation udgiver håndbøger og vejledninger om træ, træmaterialer og træ i byggeriet, bl.a. serierne TRÆhåndbøger og TRÆfakta, samt TRÆcad med mere end 350 cad-baserede bygningsdetaljer. Alle informationer findes på nettet i bl.a. TRÆguiden. Træguiden er den danske videnbase om træ, træmaterialer og træbaseret byggeri i henhold til gældende dansk byggelovgivning. Den indeholder også den træ- og byggefaglige ordbog TRÆordbog.
› Læs mere om Træinformation

Norge

Treteknisk er Norges træforskningsinstitut
Treteknisk udgiver en række forskningspublikationer og vejledninger om anvendelse af træ i byggerier, bl.a. serien Trefokus. Trefokus er en serie af anvendelsestekniske vejledninger om træ, træmaterialer og træbaseret byggeri.
› Læs mere om Trefokus og de øvrige aktiviteter

Sintef er Norges byggeforskningsinstitut
Sintef udgiver håndbøger og en omfattende serie af anvendelsestekniske vejledninger til den norske byggesektor i Byggforskserien. Udgivelserne indeholder også en betydelig viden anvendelse af træ i byggeriet. Byggforskserien er internetbaserede vejledninger om byggeri og træbaseret byggeri.
› Læs mere om Byggforskserien og de øvrige aktiviteter hos Sintef

Sverige

Svenskt trä er den svenske savværksindustris informations- og eksportfremmekontor for træ.
Svensk trä udgiver en række publikationer og står bag Träguiden med målrettet byggeviden til det svenske marked. Träguiden er den svenske videnbase om træ, træmaterialer og træbaseret byggeri i henhold til gældende svensk byggelovgivning.
› Læs mere om Träguiden og de øvrige aktiviteter hos Svenskt Trä

Finland

PUUinfo er den finske træindustris informationcenter for træ og træbaseret byggeri.
PUUinfo udgiver en række professionelle vejledninger om træ og byggeri målrettet til det finske marked. PUUinfo har både råd og vejledning på hjemmesiden puuinfo.fi sammen med CAD-detaljer til træbaseret byggeri og en række gratis edb-programmer til beregning af U-værdi, pladestabilisering, bjælkeberegning, gulvdimensionering mv. i henhold til finsk byggelovgivning.
› Læs mere om de finske aktiviteter

Østrig

ARGE pro:Holz er den østrigske træindustris informationscenter om træ og træbyggeri.
pro:Holz udgiver en større serie af håndbøger og vejledninger om træ og byggeri. Informationscentrets hjemmesider rummer en betydelig base af viden om træbyggeri, Dataholz, samt en lang række eksempler på østrigsk og udenlandsk træbyggeri. Dataholz er en omfattende videnbase om træ, træmaterialer og træbaseret byggeri i henhold til gældende østrigsk byggelovgivning, som findes på www.dataholz.com.
› Læs mere om de østrigske aktiviteter

Holland

Centrum Hout er den hollandske træbranches informationscenter for træ og træbyggeri.
Centrum Hout udgiver en række anvisninger om træ og træbaseret byggeri, og informationscentrets hjemmesider indeholder både viden om træ, skov og byggeri. houtinfo er centrets infoside om skov og miljø, træprodukter og træbyggeri, se www.houtinfo.nl. houtdatabase er centrets videnbase om træ og træbaserede byggematerialer til bolig, erhvervsbyggeri og vandbygning i henhold til gældende hollandsk byggelovgivning, se www.houtdatabase.nl.
› Læs mere om Centrum Hout’s aktiviteter

Schweiz

Lignum er den schweiziske træindustris informationscenter for træ og træbaseret byggeri.
Det schweiziske træinformationscenter udgiver en større serie af håndbøger og vejledninger om træ og byggeri. Informationscentrets hjemmesider rummer en betydelig base af viden om træ, træmaterialer og træbaseret byggeri.
› Læs mere om Lignum’s aktiviteter

England

Trada er den engelske træbranches rådgivnings-, prøvnings- og infocenter for træ og træbaseret byggeri. Trada udgiver en større serie af vejledninger om træ og træbaseret byggeri, og centrets hjemmeside indeholder en betydelig videndatabase om træbyggeri og træmaterialer.
› Læs mere om Trada’s aktiviteter