Syn og skøn

Træinformation bistår ved syn og skøn, mægling og tilstandsvurdering:

  • Syns- og skønsforretninger
    Træinformation gennemfører syn og skønsforretninger, der udmeldes af Voldgiftsnævnet for byggeri og anlæg eller af de civile retter.
    Vi bistår også ved anbefaling af egnede syns- og skønsmænd.
  • Mægling i byggesager
    En teknisk funderet mæglingsafgørelse vil altid være hurtigere og billigere end syns- og skønsforretninger. Træinformation kan bistå som fagteknisk mægler.

Kontakt os
Har spørgsmål eller vil høre mere om, hvordan vi kan bistå i syn og skønsforretninger, så kontakt os på tlf. 45280333.