Må jeg kopiere Træinformations publikationer?

Ophavsretsloven regulerer kopiering af publikationer og andre kreative værker. Vi har her samlet de vigtigste retningslinjer.

Kopiering af elektroniske publikationer
Køber du en elektronisk publikation fra Træinformation, må du dele den med andre personer i din husstand. Dog er det ikke tilladt at dele publikationen med personer uden for husstanden såsom venner, kolleger eller online grupper. Husk at dette kun gælder, hvis du har erhvervet publikationen lovligt. Det er også ulovligt at modtage en kopieret version af vores publikationer fra anden hånd.

Kopiering af trykte publikationer
Til privat brug: Hvis du anvender bøgerne til privat brug, må du gerne kopiere vores trykte publikationer, enten til dig selv eller til personer i din nærmeste kreds. Dog må du kun lave 1-2 eksemplarer af hele publikationen. Hvis du kun ønsker at kopiere enkelte sider, må du lave op til 5-6 kopier af hver side.

På uddannelsesområdet: Hvis jeres uddannelsesinstitution har en kopiaftale med Tekst & Node, må I gerne kopiere fra vores publikationer. Vær dog opmærksom på Begrænsningsreglerne, som du kan læse om på Tekst & Nodes hjemmeside.

Scanning af publikationer
Hvis du vælger at scanne vores publikationer, gælder samme regler som for kopiering af elektroniske bøger, dvs. at det kun er dig selv og medlemmer af din husstand, som må benytte det scannede eksemplar.

Begrænsninger ved anvendelse i kunstig intelligens
Vores publikationer må ikke anvendes til træning eller udvikling af kunstig intelligens uden tilladelse indhentet fra Træinformation. Derudover er det ikke tilladt at kopiere, indsætte eller behandle vores publikationer i nogen former for sprogsystemer, herunder LLM (Large Language Models) eller Generative AI.

Tekst- og datamining
Enhver form for tekst- og datamining på Træinformations hjemmesider eller i publikationer er kun tilladt efter forudgående aftale med Træinformation.

Konsekvenser ved overtrædelse
Overtrædelse af Ophavsretsloven kan medføre erstatningsansvar, bødestraf og i alvorlige tilfælde fængselsstraf.

Vi beder alle vores brugere om at respektere reglerne i Ophavsretsloven og undgå enhver form for ulovlig brug af vores publikationer

› Læs mere om reglerne i Ophavsretsloven på Retsinformations hjemmeside