Læs TRÆnotater og TRÆrapporter

TRÆnotat 14

Tagbrædder

Tagbrædder – konstruktion, luftfugtighed og brandimprægnering.

Læs

TRÆnotat 13

Loftisolering

Baseret på forsknings-projekt af lufttætte loftbeklædninger med gipsplader med og uden dampspærre.

Læs

TRÆrapport 12

BEAMdesign

A version of the Danish program BJÆLKEdim, adapted to UK national annexes and customs.

Læs

TRÆrapport 11

BJÆLKEdim

Brugervejledning og beregningsforudsætninger for pc-programmet BJÆLKEdim.

Læs

TRÆrapport 10

Terrændæk uden betonplade

Rapporten danner baggrund for løsningerne beskrevet i TRÆfakta 12 Lette terrændæk.

 

Læs

TRÆrapport 09

TRÆ 67 Undertage

Grundlag for dimensionering af faste undertage og underlag for tagpap, anvendt i TRÆ 67 Undertage.

Læs

TRÆrapport 08

TRÆ 65 Taglægter

Grundlag for dimensionering af taglægter for personlast, der bruges i TRÆ 65 Taglægter (2011).

Læs

TRÆrapport 07

Load-carrying capacity

Dimensioneringsregler til beregning af bæreevnen af tag-, gulv- og vægskiver (på engelsk).

Læs

TRÆrapport 06

Danske snelastregler

Udviklingen i snelast-reglerne i danske normer i perioden 2016-2010, samt lasten på typiske tagkonstruktioner.

Læs

TRÆrapport 05

Beregning af tagåse

Beregningsforudsætninger og brugervejledning til programmet ÅseDim.

Læs

TRÆrapport 04

TRÆ 64 Trægulve

Beregningsgrundlag for understøtning af trægulve.

Læs

TRÆrapport 03

TRÆ 68 Facadeelementer

Flanketransmission for luftlyd gennem træbaserede facadeelementer.

Læs

TRÆrapport 02

TRÆ 68 Facadeelementer

Brandteknisk dokumentation for facadeelementer.

Læs

TRÆrapport 01

TRÆ 68 Facadeelementer

Statiske forhold ved samlinger og beslag til facadeelementer.

Læs