Faglig viden om trægulve

Træinformation er sekretariat for Det faglige forum for trægulve, der er et samarbejde mellem producenter, importører og udbydere af trægulve samt brancheorganisationer. Formålet med samarbejdet er at udvikle og udbrede kendskabet til træbaserede gulve gennem fælles retningslinjer, kvalitetsudvikling og normer for valg, udførelse og vedligeholdelse af træbaserede gulve og dermed bidrage til det almene tekniske fælleseje.

Det faglige forum for trægulve består af et samarbejde mellem Boen Danmark, Kronospan ApS. Danadeco-Everfloor A/S, Dansk Byggeri Træsektionen, Dansk Byggeri Gulvbranchen, Dinesen, Hørning Parket A/S, Junckers Industrier A/S, Kährs, Knudsen Kilen A/S, Moelven Danmark A/S, Moland Byggevarer A/S, Oscon ApS, Tarkett A/S, Timberman Denmark A/S.

Træinformation fungerer som sekretariat for samarbejdet, hvilket giver mulighed for en faglig tilknytning til blandt andet Træinformations gulvanvisninger, der betragtes som de facto standard for lægning og vedligeholdelse af trægulve, og til Træinformation som dansk repræsentant i det europæiske standardarbejde med træ og gulve.

Formål
Det faglige forum har til formål at udvikle og udbrede kendskabet til træbaserede gulve gennem et branchesamarbejde for fælles retningslinjer, kvalitetsudvikling og normer for valg, udførelse og vedligeholdelse af træbaserede gulve og dermed bidrage til det almene tekniske fælleseje.

Samarbejdet fokuserer på de fælles tekniske udfordringer, som trægulvleverandørerne står overfor i det daglige arbejde i forbindelse med europæiske standarder, udførelsesregler, fælles anvisninger og lignende.

Derudover fremmer forummet udbredelsen af trægulve generelt i dansk byggeri og øger kendskabet til de mange anvendelsesmuligheder og praktiske og æstetiske fordele ved trægulve.

Træinformation fungerer som talerør udadtil, uafhængigt af virksomhedernes individuelle særinteresser.

Strategi
Ideen med samarbejdet er at få sat mere fokus på trægulve i markedet gennem promovering og faglig udvikling. Arbejdet omfatter så forskellige problemstillinger som for eksempel:

  • Produktstandarder
  • Harmoniserede retningslinjer for montering af trægulve
  • Udviklingsopgaver, fx forbedring af akustiske forhold ved trægulve
  • Vejledning til bygherrer, private mv. omkring forventninger til trægulve (faktablade)
  • Samarbejdsprojekter med andre faggrupper, fx vvs (gulvvarme), murere (undergulve), lak- og gulvolieproducenter (overflader) mv.
  • Retningslinjer for reklamationsbehandling

Vedtægter
› Læs vedtægterne for Det faglige forum for trægulve

Kontakt
Er du interesseret i at være medlem af Det faglige forum for trægulve, og derigennem have indflydelse på at udvikle og udbrede kendskabet til træbaserede gulve, er du velkommen til at kontakte Træinformations sekretariat på telefon 45 28 03 33 eller e-mail [email protected].