Museet FLUGT

Arkitekt: BIG – Bjarke Ingels Group 

Bygherre: Vardemuseerne 

Flugt er et museum for flygtninges historier, åbnet i 2022 i den tidligere Oksbøl lejr. To eksisterende, tidligere hospitalsbygninger er blevet nyindrettet og genanvendt – og en ny foyer med ankomst, billetsalg, butik, garderobe og samlingsplads er indskudt. 

Den 540 m2 store, nye foyerbygning er praktisk placeret i hjørnet mellem de to eksisterende bygninger, hvoraf den ene er indrettet til udstillinger og den anden til auditorium, cafe og birum. 

En simpel forlængelse og skæring mellem de eksisterende bygningers profiler ville være enkelt, men ikke give areal nok. Ved at skubbe hjørnet udad, mod vej og ankomst, opnår den nye bygning den ønskede størrelse samtidig med, at der opstår en beskyttet, grøn gårdhave og et blødt kurvet indre rum, der forbinder de eksisterende bygninger. 

Foyerbygningens ydre beklædning i klinklagt cortenstål giver bygningen et udtryk som en slags bælg, der i sin struktur synes at udmale bevægelsen fra den ene gavl til den anden. 

Det træbeklædte interiør giver tekstur, varme og en reliefvirkning, der ligesom den ydre beklædning trækker bygningens geometriske idé tydeligt op for øjet. En smuk brug af træ præger også nye elementer føjet til de eksisterende bygningers interiør. 

Den indre, krumme glasfacade er elegant trukket fri af de bærende limtræssøjler, så bygningen fremstår som en overdækning, åben mod sin egen gårdhave. 

Taget af cortenstål er afsluttet i en skarp, måske japansk inspireret tagkant, der afleverer regnvand fra taget til den lille gårdhave. 

Detaljen, hvor den nye bygning møder de eksisterende, er bemærkelsesværdig. En frise af glas friholder det nye bygningsafsnit fra de gamle, så gammelt og nyt ikke uden videre kolliderer, men det nye snarere synes at standse umiddelbart før mødet, og neje i en slags ærbødig gestus. Denne måde at detaljere på er i og for sig velkendt i arkitekturen, men her er den ført igennem med en usædvanlig konsekvens, idet fx tagrenden på det eksisterende valmtag sirligt er skåret over, renden nedtaget hvor frisen af glas skal til, og renden siden genmonteret; nu indendørs. Det giver ingen praktisk mening. Men det støtter illusionen af, at det nye er en henkastet, let gestus, og det er – for den der får øje på paradokset – noget så sjældent i arkitekturen som vittigt. 

For et projekt med vid og stort formmæssigt overskud har vi udvalgt FLUGT som kandidat til Danish Wood Award 2023. 

Klik på fotos for fuld størrelse

Fotos på siden: Rasmus Hjortshøj. Ved pressebrug skal fotos krediteres. 

› Læs mere om de udvalgte projekter til Danish Wood Award 2023

› Kom med til prisoverrækkelsen 25.oktober 2023 

Danish Wood Award – Danmarks ældste arkitekturpris

Danish Wood Award er en arkitekturpris oprettet af Træinformation i 1958. Hæderen går til en arkitekt, der har udvist store kunstneriske kvalifikationer, teknisk dygtighed og overbevisende anvendelse af træ. Prisen uddeles hvert andet år og er på 100.000 kr. Træinformation, Danske Byggecentre og Træsektionen i DI Byggeri støtter initiativet. Vinderen udvælges af en komité, som består af formand for komiteen, Mikael Koch, og arkitekterne Anna Maria Indrio, Nicolai Richter-Friis, Søren Rasmussen, Anders Brix samt Søren Nielsen. Læs mere på www.arkitekturitrae.dk/danish-wood-award.