Ny TRÆ76 Efterisolering med fokus på enfamilieshuse

Op mod en tredjedel af det samlede danske energiforbrug går til opvarmning af bygninger. Der er derfor et stort potentiale i at reducere energiforbruget til opvarmning af vores boliger gennem efterisolering. Træinformation har netop udgivet bogen, TRÆ 76 Efterisolering, hvor du kan blive klogere på, hvordan du mest hensigtsmæssigt kan efterisolere bygninger. Da energikravene til huse var lave i perioden 1950-1980, tager bogen afsæt i denne periode. Dog kan de beskrevne metoder om efterisolering også anvendes på nyere og ældre bygninger samt på sommerhuse, der skal ændres til helårsbrug.

Tæthed er en væsentlig parameter ved efterisolering af tage
I bogen sætter vi særlig fokus på sikring af tæthed, ventilation og brandforhold ved efterisolering. I tagkonstruktioner er det fx vigtigt at sikre, at efterisolering er fugtmæssigt forsvarligt. Det vil sige, at loftkonstruktionen i tilstrækkelig grad skal hindre fugtig indeluft i at trænge op i konstruktionen. En dampspærre kan sikre både lufttæthed og diffusionstæthed. Dog er lufttæthed den vigtigste parameter, da fri passage af indeluft kan transportere meget store mængder af fugt op i isoleringen. Når loftkonstruktionen er lufttæt, kan en dampspærre i nogle tilfælde undværes. Kravene til disse tilfælde er beskrevet på side 84-85 i bogen.

Målgruppe
Bogen kan anvendes af såvel bygningsejere som projekterende og udførende samt energirådgivere og -konsulenter.

> Læs mere om bogen, TRÆ 76 Efterisolering