LÆGTEDIM abonnement

Programmet gør det nemt at optimere lægtelaget i det aktuelle projekt. Det beregner sømstørrelse, sømantal, lægtedimension, samt største tagudhæng. Programmet er windowsbaseret og kan anvendes af én bruger.