TRÆ 49 58 Træarter

1. udg. august, 2003
Udgået 2014, erstattet af TRÆ 69 (november, 2014)

De mest anvendte træarter, inkl. træarternes oprindelse, egen-skaber og anvendelse.