TRÆ 62 Skadet træværk

Behandling af de mest almindelige skader på trækonstruktioner og viser hvordan de forebygges og afhjælpes.