TRÆ ABC (1961)

Pjecen behandler emnet træ i videste forstand – fortrinsvis ud fra et kulturhistorisk synspunkt.