Ændringer i kontingentsatser for de største medlemsvirksomheder

Det er otte år siden, at Træinformation sidst ændrede kontingentsatser. På generalforsamlingen den 7. april 2022 blev det vedtaget at tilføje to ekstra trin til kontingentsatserne. Grunden til denne ændring er, at flere og flere virksomheder har vokseværk med opkøb og fusioner til følge. Træinformations kontingentskala ændres derfor, så den fremadrettet også kan rumme meget store virksomheder og byggemarkeder med stor omsætning.

Berørte virksomheder er allerede orienteret
Vi har nu gennemgået oplysninger fra CVR-registret, og virksomheder, der fra årsskiftet opkræves et andet beløb, er blevet informeret. Såfremt vi ikke har fået antallet af ansatte eller omsætningen oplyst korrekt, bedes I kontakte os.

 

KONTINGENTSATSER 2023 FOR VIRKSOMHEDER

Skala Antal ansatte Kontingent
1 0 – 20 ansatte Kr. 3.645,-
2 20 – 50 ansatte Kr. 5.475,-
3 50 – 100 ansatte Kr. 7.045,-
4 100 – 200 ansatte Kr. 10.475,-
5 200 – 300 ansatte Kr. 15.000,-
6 300 – 500 ansatte Kr. 20.000,-
7 Over 500 ansatte Kr. 25.000,-

 

For virksomheder gælder det, at kontingentet fortsat afhænger af det samlede antal ansatte i den enkelte virksomhed – og ikke af antallet af brugere. Man betaler således ud fra virksomhedens størrelse. Vi antager, at en stor virksomhed med mange ansatte har forholdsvis højere omsætning end en lille, og derfor skal betale forholdsvis mere i kontingent.

 

KONTINGENTSATSER 2023 FOR BYGGEMARKEDER

 Skala Omsætning Kontingent
1 Under 15 mio. kr Kr. 3.645,-
2 15-50 mio. kr Kr. 5.475,-
3 50-100 mio. kr Kr. 7.045,-
4 100-200 mio kr. Kr. 10.475,-
5 200-300 mio kr. Kr. 15.000,-
6 300-500 mio kr. Kr. 20.000,-
7 Over 500 mio kr. Kr. 25.000,-

 

For byggemarkeder gælder det, at kontingentet fortsat afhænger af virksomhedens samlede omsætning og antal filialer. Prisen pr. filial er uændret Kr. 1.500,-.

Træinformation er en non-profit medlemsorganisation
Træinformation er Danmarks førende videns- og formidlingscenter for valg af træ og byggetekniske løsninger. Det glæder os hver dag at kunne hjælpe vores medlemmer med teknisk rådgivning.

Hos Træinformation forsøger vi så vidt muligt at balancere vores indtægter med vores udgifter. Indtægterne fra medlemskontingenter, salg af publikationer og andre ydelser gør os i stand til at fortsætte arbejdet med at samle, producere, vedligeholde og formidle viden om korrekt anvendelse af træ i byggeriet. Vores publikationer er del af det almene tekniske fælleseje, og vi er sparringspartnere i lovgivningsprocesser. Vi arbejder langsigtet på at fremme kvalitet, sikkerhed, bæredygtighed og nytænkning i byggeriet.

Udgangspunktet er jer som medlemmer, hvorfor vi hele tiden arbejder på at udvikle aktiviteter, publikationer og værktøjer, som er relevante og nyttige for jeres virksomhed.

Kontakt os
Har I spørgsmål omkring jeres medlemskab, har I forslag eller savner I specifikke medlemstiltag, så hører vi meget gerne fra jer. Kontakt os på telefon 45 28 03 33 eller send en mail på [email protected].