Ændringer i Nationale Annekser til Eurocodes

Der har været flere ændringer til de danske nationale annekser til Eurocodes i høring. Mange er relateret til det nye system for teknisk byggesagsbehandling i BR18 og får næppe praktisk betydning før slutningen af 2019. Andre ændringer er uafhængige af dette, men vedrører i praksis kun høje bygninger.

Ændringsforslag til høje bygninger
Af betydning er et forslag om at høje bygninger fremover skal anvende Eurocode 8 om jordskælv i stedet for blot at påføre en vandret masselast. Der har derfor været et forslag til nationalt anneks til Eurocode 8 i høring med deadline den 9. september 2018. Bemærk Anneks D i forslaget, der har en forenklet metode, men lasten vil afhænge af, hvor i landet bygningen ligger.

Robusthed af højhuse
Der har derfor også været et forslag til høring om ændring af det nationale anneks til Eurocode 0. Det vedrører primært robusthed af højhuse. Der er også lidt konsekvensrettelser vedrørende jordskælv og mindre ændringer omkring konsekvensklasser for master, tårne og siloer. Der er i øvrigt også udkommet en opdateret vejledning om indplacering i konsekvensklasser, DS/INF 1990:2018.

Præcise regler for kontrol af udførelsen i BR18
I forbindelse med det nye system for byggesagsbehandling i BR18 indføres der mere præcise regler for kontrol af udførelsen, så denne kommer på linje med kontrollen af projekteringen og dermed vil afhænge af konsekvensklassen. Det er formelt sket ved, at det nationale anneks til EN 1990 Eurocode 0 i et tillæg pr. 1. juli har iværksat afsnit B.5 i anneks B i EN 1990, der tidligere har været i høring. Dette vil blive fulgt op af en ny standard om kontrol af udførelsen, DS 1040, der netop er sendt i offentlig høring. Der vil også blive udsendt høringsforslag til ændringer i anneks F i nationalt anneks til Eurocode 0 om fastsættelse af partialkoefficienter, også som følge af de nye kontrolregler. Konsekvensændringer i de nationale annekser til Eurocodes for de enkelte materialer kommer ikke i høring.

Overgangsperiode for BR18
Disse ændringer gælder kun for byggerier, hvor der søges byggetilladelse efter det nye system. Indtil udgangen af 2019 vil de nationale annekser derfor på nogle punkter have to sæt regler, idet der indtil da kan der søges om byggetilladelse efter både det hidtidige system, hvor kommunen står for den tekniske byggesagsbehandling, og efter det nye system, hvor certificerede statikere og brandrådgivere udfører den. Da der endnu ikke er nogen statikere og brandrådgivere, der er blevet certificeret foregår byggesagsbehandlingen formentlig til langt ind i 2019 udelukkende som hidtil.

> Læs mere om overgangsperioden for BR18

> Læs høringsforslag på forslagskommentering.ds.dk (du skal oprette dig som bruger)