Beregn bjælkedimensioner med app

Har du brug for et hurtigt tjek af træbjælkers bæreevne, så download app’en TRÆbjælker i AppStore. Med app’en kan du foretage dine beregninger onsite på byggepladsen eller hjemme på kontoret.

Sådan virker TRÆbjælker
TRÆbjælker app’en kan beregne typiske træbjælker af konstruktionstræ eller limtræ anvendt i enfamiliehuse, sommerhuse og rækkehuse efter reglerne i Eurocodes.

App’en kan undersøge følgende typer træbjælker:
Bjælker i træbjælkelag samt tværbjælker der understøtter bjælkelag
Bjælkespær med 5 – 45° hældning samt overliggere over facadeåbninger
Kipbjælker/tværbjælker der understøtter bjælkespær

App’en er let at anvende og kræver kun valg af den anvendte trækvalitet og bjælkebredde samt indtastning af de aktuelle bygningsdimensioner. Resultatet angives som den nødvendige bjælkehøjde samt nedbøjningen. Beregningen kan sendes som mail eller besked, så den kan gemmes eller printes som dokumentation i byggesagen.

Begrænsninger i app’en
TRÆbjælker app’en undersøger ikke om vindsug giver behov for forankring af bjælkerne.
Længden af tværbjælker og overliggere er begrænset til 5 meter i app’en, da beregning over denne længde kræver ingeniørbistand.

NYT PR JUNI 2020:
TRÆbjælker app’en er opdateret til de nyeste krav til iOS og skærmstørrelser
Vi har opdateret brugergrænsefladen i TRÆbjælker app’en, så den bedre understøtter skærmstørrelsen på de nyeste iPhones samt Apples øvrige betingelser i AppStore. Den opdaterede TRÆbjælker app version 1.1.1 er optimeret til iPhone SE 2 generation og iPads.

Hvis du benytter iPhone 6 op til iPhone 8, så skal du være opmærksom på, at du skal anvende indstillingen ”Standard” og ikke ”Zoom” i “Skærmzoom”. Hvis du vælger ”Zoom”, er der detaljer i app’en som ikke er synlige. Du kan ændre dette i dine skærmindstillinger på din iPhone (Indstillinger/Skærm & Lysstyrke/Skærmzoom).

VIGTIGT: Har du en iPhone 5 eller ældre, så skal du undlade at downloade den nye TRÆbjælker app, da Apple ikke understøtter apps, der er udviklet til ældre iPhones. Du kan fortsat anvende den app-version, som du tidligere har downloadet, da der ikke er ændringer i beregningsgrundlaget for app’en.

› Download TRÆbjælker app’en gratis i App Store
› Download vejledning i brug af TRÆbjælker app’en
› Se videopræsentation af TRÆbjælker app’en (WMV-format)

 

Baggrund for TRÆbjælker app’en
App’en blev finansieret og udviklet udelukkende ved hjælp af en donation. Ingen medlemskontingenter er brugt i udviklingen. Da app’en blev lanceret fastsatte vi en pris, da det var tænkt som et udviklingsprojekt, som skulle kortlægge hvorvidt det ville bæredygtigt og muligt at udvikle yderligere apps.

Vi har desværre konstateret, at det ikke er muligt at få et tilstrækkeligt antal brugere af app’en til at det ville være muligt at udvikle lignende projekter. Derfor – og også for at få udbredt anvendelsen af værktøjet så meget som muligt – har vi valgt at gøre app’en gratis.

TRÆbjælker app’en er udviklet udelukkende til iOS (og ikke Android). Det er gjort efter grundig research, som generelt viste, at der på udviklingstidspunktet i 2015 var flest brugere af iOS indenfor app’ens målgruppe i Danmark.

 

 

BJÆLKEdim – udvidet beregningsprogram til pc
Har du brug for at foretage større og mere avancerede bjælkeberegninger, kan du med fordel anvende programmet BJÆLKEdim, der er udviklet til pc. Udover at kunne regne på større spænd er det muligt at ændre på blandt andet de karakteristiske laster, anvendelsesklassen og konsekvensklassen, og programmet vil foreslå den nødvendige standardhøjde for den valgte trækvalitet.

BJÆLKEdim programmet henvender sig primært til bygningsingeniører og -konstruktører samt studerende.

› Læs mere om BJÆLKEdim programmet