Beregn taglægter, søm og udhæng

Ny og opdateret LægteDim-program beregner taglægter, fastgørelse og nødvendig dimension til udhæng, så huset er sne og stormsikker.

LægteDim bruges til at dimensionere lægtelaget, fastgørelser og udhæng efter gældende normer, så tagdækningen er sikret mod storm- og sneskader. Programmet giver dermed større sikkerhed mod tagskader, sparer planlægningstid og optimerer materialeforbruget.

LægteDim beregner:

  • Lægtedimension
  • Sømdimension
  • Sømantal i normalspær og gavlspær
  • Udhængenes størrelse
  • Behov for evt. forstærkning af udhæng
  • Optimerer gavlspærafstande.

Programmet kan tage højde for bygningens placering og dermed for de aktuelle vindpåvirkninger – også når der skal bygget tæt ved den jyske vestkyst.

LægteDim regner både på lægter af konstruktionstræ og limtræ, og der er mulighed for at vælge både direkte fastgørelse af lægter i spær og indirekte fastgørelse i afstandslister baseret på de mest anvendte sømtyper og -størrelser.

Programmet er baseret på Eurocode og de danske nationale annekser pr. 1. maj 2014. Det bygger på principperne i TRÆ 65 Taglægter og gør det lettere at tilpasse og optimere taglægtelaget til den aktuelle byggesag.

LægteDim indeholder en række hjælpefunktioner, en visuel kontrol af beregningsdata og en grundig brugermanual. Yderligere forudsætninger for dimensionering af taglægter findes i TRÆ 65. Alle resultater kan gemmes og genbruges, samt udskrives både i en kort resultatorienteret rapport og i en detaljeret version med alle beregningsdata.

Programmet kan bruges af både tømrermestre, entreprenører og byggecentre, og rummer faciliteter og data, som gør det lettere for ingeniører at vurdere konstruktionerne.

Køb LægteDim her