Nye biobaserede etagedæk opfylder krav til akustik

Ny rapport viser, at etagedæk lavet af biobaserede materialer kan overholde både lyd- og brandkrav i BR18 og samtidig reducere CO2-aftrykket med 55-74 % sammenlignet med en typisk huldæksløsning med EPS-beton og et cementbaseret slidlag. Det er godt nyt for denne grønne omstilling, idet traditionel etageadskillelse udgør 15-20 procent af det samlede klimaaftryk i etagebyggeri.

Traditionelle etagedæk er en af de større syndere i bygningers klimaregnskab. Der forskes derfor i at udvikle biobaserede lette etagedæk. I projektet ”Fremtidens biobaserede etagedæk”, som udspringer fra Realdania By og Byg’s forsøgsbyggeri ”MiniCO2 Etagehus Træ”, har Artelia (tidl. MOE) sammen med Jaja Architects og CG Jensen konstrueret 23 primært biobaserede etagedæk-opbygninger.

Målet med projektet var at undersøge, hvor meget klimabelastningen fra et etagedæk kan reduceres, når Bygningsreglementets krav efterleves. Der er flere tværfaglige udfordringer ved biobaserede etagedæk, da krav til både statik, brand, akustik, økonomi og bygbarhed skal gå op i en højere enhed.

De 23 biobaserede etagedæk-opbygninger bestod af 14 ribbedæksløsninger og 9 CLT-løsninger. Der blev forsøgt kombinationer med utraditionelle komponenter og konstellationer. Det er kendt, at især lyddæmpning er problematisk i etageadskillelser af træ. På grund af deres manglende masse er ribbedæk og CLT-dæk i deres grundform udfordret ift. akustisk performance, når det gælder trinlydniveau og luftlydisolation. For at kompensere for dette er der fra start fokuseret på masselag, mange pladelag, bløde underlag og ophæng for at opnå en lav resonans. Der er også introduceret materialer som sand og ler til at øge massen af dækket. En sammenligning af massen og CO2-aftrykket for sand og ler viser, at de bidrager med masse uden at øge CO2-aftrykket betydeligt.

Overordnet viser forsøgene, at det er muligt at designe lette biobaserede etagedæk, som sænker CO2-aftryk med 55-74 % – og stadig opfylder BR18 krav til brand og akustik. Bygningsreglementets krav til dæmpning af trinlyd og luftlyd har ellers tidligere sammen med brandkravene gjort det svært at erstatte de traditionelle etagedæk.

Rent økonomisk er det fortsat dyrere at anvende biobaserede løsninger end den traditionelle betonløsning. Projektet konkluderer dog, at den økonomiske forskel i fremtiden vil kunne minimeres, mens man fortsat bibeholder CO2-besparelserne. Projektet forudsiger også, at fremtidens ribbedæk har potentiale til en kunne nå en klimareduktion på over 80 %. Ribbedækket har desuden den fordel, at træforbruget i den bærende del er under halvt så stort som i CLT-løsningerne.

Læs rapporten her