Biogene ressourcer har potentiale som fremtidens byggevarer 

Træinformation har bidraget til et forskningsprojekt om, hvorvidt halm, hør, tang og andre biogene ressourcer kan blive fremtidens byggevarer. Projektets konklusion er, at biogene byggevarer er velegnede til byggeri – og de nødvendige biogene ressourcer kan vi selv dyrke i Danmark.

Hvis Danmark for alvor skal kunne nå FN’s klimamål og reducere betydeligt i CO2-udledningen og imødegå knaphed på ressourcer, så er det vigtigt at kunne producere en større mængde byggevarer af fornybare ressourcer. Instituttet BUILD på Aalborg Universitet har igennem et års tid i samarbejde med Københavns Universitet ledet en større analyse af fremtidens biogene byggevarer. Nu er arbejdet færdigt, og resultatet er yderst positivt.

”Byggeri er en stor og ressourcekrævende synder i det globale klimaregnskab. Problemet er, at mange byggevarer består af knappe ressourcer. Samtidig er produktionen CO2-tung og belaster vores miljø. Det er derfor med stor tilfredshed, at vi i forskningsgruppen kan præsentere en anden og mere klimavenlig vej for byggebranchen. Biogene byggevarer er velegnede til byggeri. Vi skal i Danmark nu se på, hvordan vi kan få skabt de rette biogene byggevarer til byggebranchen og få industrialiseret produktionen i stor skala ”, siger Torben Valdbjørn Rasmussen, seniorforsker på BUILD.

Vi kan selv dyrke fremtidens byggevarer
Et overblik over tilgængelige biogene ressourcer viser et stort potentiale for en betragtelig produktion af biogene byggevarer fra skovbrug, landbrug og marine miljøer i Danmark. Eftersom de biogene ressourcer er fornybare og kan dyrkes i Danmark, vil denne ressource ikke blive udtømt. Materialet vil være tilgængelig årligt fra samme landreal, så længe arealet forvaltes bæredygtigt. 

Et samarbejde på tværs
Projektet er et samarbejde med forskere fra Københavns Universitet, Aarhus Universitet og Det Kgl. Akademi – Arkitektskolen med bidrag fra Træinformation og brancheforeningerne Dansk Skovforening og Træ- og møbelindustrien. Projektet er støttet af Real Dania.

Læs mere om forskningsanalysen og dens resultater, som også indeholder bygningseksempler

Billede: Tanghus Læsø fotograferet af Helene Høyer Mikkelsen