Branchen går sammen om at sætte den grønne omstilling op i gear

Træinformation er naturligvis med, når mere end 24 organisationer i byggebranchen nu samles i et spritnyt strateginetværk på tværs af særinteresser og synspunkter. Hele branchen skal på banen for at sikre, at fremtidige byggerier og anlæg bliver mere bæredygtige.

Anlægs- og byggebranchen har direkte og indirekte ansvaret for ca. 30 procent af den samlede CO2-udledning i Danmark. Derfor vedtog Folketinget sidste år Den nationale strategi for bæredygtigt byggeri. Den indeholder 21 initiativer, der skal udvikle et kvalitetsbevidst, økonomisk ansvarligt og mere bæredygtigt byggeri. Som en udløber af den nationale strategi nedsatte Bolig- og Planstyrelsen Koordineringsudvalget for bæredygtigt byggeri, hvor Træinformation sidder med. Nu har Bygherreforeningen sammen med et bredt felt af mere end 25 aktører taget initiativ til et mere operationelt strategisk netværk.

”Det er mange tandhjul, der skal i gang og falde i hak, så vi i Træinformation hilser selvfølgelig dette initiativ velkomment. Netværket er et lidt større og friere udvalg, der kan diskutere og forberede deltagerne i koordineringsudvalget. Begge instanser er vigtige og nyttige for at kunne fjerne barrierer og fremme bæredygtighed i byggeriet, hvor træ fremover vil spille en endnu vigtigere rolle som byggemateriale”, siger Mikael Koch, direktør i Træinformation.

Under Strateginetværket for bæredygtigt byggeri vil en række arbejdsgrupper behandle særlige emner relateret til den grønne omstilling som fx udvikling af bygningsreglementet, videndeling, risikofordeling i en cirkulær økonomi og nye forretningsmodeller. Arbejdet med de forskellige problemstillinger vil foregå i syv tema- og arbejdsgrupper, som er sammensat af repræsentanter fra de deltagende organisationer og evt. udefrakommende fagpersoner. Grupperne skal gennem deres arbejde bidrage til at højne vidensniveauet i branchen, få identificeret alle væsentlige behov og muligheder i forhold til byggeriets grønne omstilling og udpege de særlige indsatser, der skal til for at omstillingen kan ske.

Læs mere om Strateginetværket for bæredygtigt byggeri