CLT – de mange fordele ved et byggesystem i massivtræ

For at løse det fremtidige boligbehov er der behov for at bygge i højden. Hvis dette bliver løst med traditionelt byggeri i beton og stål, vil der ske en eksplosiv vækst i CO2-udledningen. Derfor er der brug for at tænke i bæredygtige byggematerialer som fx CLT.

 

Holdbart, miljøvenligt og fleksibelt
CLT, også kaldet krydslamineret tømmer eller massive træelementer, består af flere lag brædder, der er limet sammen i krydsende lag. Derved opnår CLT samme styrkeegenskaber som betonelementer, men vejer kun cirka en femtedel. Dette giver fordele ved transport og montering samt mindsker behovet for krankapacitet.

Effektiv og hurtig byggeproces
Idéen med at udvikle massive træelementer er, at skabe et byggesystem, der giver arkitektonisk frihed med store muligheder inden for byggekoncept og stil. Den simple byggemåde medvirker til, at risikoen for byggefejl minimeres på byggepladsen. Der lægges vægt på, at elementerne skal kunne håndteres og monteres af få folk og uden brug af store kraner. Byggeprocessen er effektiv og hurtig, særligt når der bruges færdige præfabrikerede facadeelementer.

Mange muligheder med CLT
Ud over at kunne indgå som bærende og stabiliserende bygningselementer i byggeriet, kan CLT indgå som udkragende bygningsdele, altaner og karnapper. CLT kan også bruges med blottede indvendige overflade sammen med sprinkling eller ved lavt byggeri.

Et unikt byggemateriale
Massive træelementer har samme tryk styrke som beton, og er næsten ti gange så trækstærkt, hvilket gør det ideelt til lange spænd. Sammenlignet med byggemetoder som søjle,- bjælke- og skeletkonstruktion, kan man ved brug af træelementers 16 m lange og ca. 3,5m dimensioner få en sammenhængende statisk struktur, hvor man kan skifte bæreretning og rotere planer i etagebyggeri på en friere måde, som ellers er meget udfordrende i andre materialer. Desuden er CLT ideelt til at bygge stort og højt.

Konkurrencedygtige priser
CLT-elementer er konkurrencedygtige i pris, især til etagebyggeri, i kraft af den hurtige byggetid og nemme montering. Det er nemt at bore i og skære huller til gennemføringer uden tungt og støvende værktøj. Dertil kommer, at elementerne vejer fem gange mindre end beton, så man kan nøjes med et mindre og billigere fundament. Andre fordele er træets gode isolerende egenskaber, og det opfører sig forudsigeligt under evt. brand.

 

 
Fakta om CLT
CLT anvendes til etagebyggeri mange steder i udlandet, og er også ved at vinde indpas i Danmark bl.a. på grund af materialets stærke egenskaber. CLT omtales ofte som træets svar på beton. Men det er samtidig smukt at se på og har en grøn profil. CLT-elementer bliver flittigt brugt i lande som Østrig, Tyskland, England, Norge, Sverige samt Nordamerika og Australien.