Download Træbarometeret – en gratis guide til at bygge med træ

Nedsæt CO2 udledningen – ny guide giver råd til at bygge (mere) med træ

Højere anvendelse af træ i byggeriet kan være med til at nedsætte byggebranchens CO2-udledning betragteligt. Derfor har KAB og Byggepartnerskabet &os i samarbejde med en række boligselskaber og eksperter udgivet en gratis guide til mere træ i den almene sektor: Træbarometeret.

Træbarometeret er opdelt i seks overskuelige trin, der spænder fra den konventionelle betonbygning til det rene træhus. På hvert trin er der konkrete anvisninger til, hvordan træ kan indgå som byggemateriale, samtidig med at fordele, ulemper og mulige løsninger belyses. Nogle af de viste byggeteknikker er så almindelige, at man kan undres over, at de ikke anvendes i alle byggerier; andre er nye teknikker og materialer, der er på vej. Der er altså flere muligheder og løsninger for rigtig mange typer af byggerier.

“Der er brugt konservative skøn og beregningsmetode, hvor der regnes med afbrænding efter endt levetid. For klimadagsordenen har vi brug for træets CO2-reduktion her og nu, og om 100 år kan vi reducere udslippet ved nedrivning ved at genbruge træet i stedet for at brænde det af. De værdier fremgår heldigvis også af eksemplerne”, udtaler Mikael Koch, direktør for Træinformation.

Træbarometeret er med andre ord et godt sted at starte for fagfolk, beboervalgte og andre interesserede.

› Læs mere og download Træbarometeret