Fokus på mindre kendte Træarter

Vidste du, at der findes mere end 50.000 tropiske træarter i verden? Alligevel bruger vi kun ganske få af dem. FSC® Danmark lancerer derfor med støtte fra Danida en international database for brugen af mindre kendte træarter.

Godt for biodiversiteten
Alle kender arter som teak og mahogni, og derfor bliver de også efterspurgt, men der findes et uudnyttet potentiale i de mindre kendte arter. Når man vælger arter, som man normalt ikke efterspørger, spredes presset imellem flere arter og på flere skovområder. Det er godt for biodiversiteten og samtidig skabes en bedre økonomi for flere skovejere i troperne, som ikke har de kendte arter i deres skovbrug. Uanset art – kendt eller mindre kendt – er de positive effekter forudsat, at der vælges træ fra bæredygtige drevet skovområder.

Læs mere på FSC® Danmarks hjemmeside

Databasen findes på www.lesserknowntimberspecies.com

 

Hent arkitektonisk inspiration til valg af træ
ARKITEKTUR I TRÆ er en dynamisk arkitekturguide om anvendelse af træ i nutidig arkitektur. Guiden præsenterer et bredt udsnit af nutidig arkitektur, hvor træ på forskellig vis har betydning for arkitekturen. Med billeder og beskrivelser giver guiden dig et overblik over det træbaserede byggeri hovedsagelig i Danmark men præsenterer også enkelte projekter og strømninger fra udlandet.

Læs mere på arkiTRÆ

 

Find den rette træart via TRÆguiden
TRÆguiden er en web-baseret vidensbase om træ, hvor alle byggetekniske informationer og vejledninger er udarbejdet i henhold til gældende dansk byggelovgivning. Her kan du hente viden om alt fra materialers egenskaber og anvendelse til udførelse og anvisninger.

Læs mere på TRÆguiden

 

De vigtigste træarter til brug i byggeriet
Håndbogen TRÆ 69 Træarter indeholder beskrivelser og data på 80 betydningsfulde træarter. Bogen giver samtidigt et overblik over en række træarter, som er mere eller mindre oversete, men som har fordelagtige brugsegenskaber i byggeriet.

Læs TRÆ 69 Træarter online (gratis for medlemmer)
Køb TRÆ 69 Træarter i webshop

 

Få grundlæggende viden om træ
Håndbogen TRÆ 70 Træmaterialer giver en grundlæggende viden om træ som materiale og om træmaterialers vigtigste brugsegenskaber. Du får et godt kendskab til træ- og træmaterialers struktur, opbygning og egenskaber, hvilket er en nødvendig forudsætning for at kunne vælge og anvende træ til byggeformål.

Læs TRÆ 70 Træmaterialer online (gratis for medlemmer)
Køb TRÆ 70 Træmaterialer i webshop

 

Få råd og vejledning fra Teknologisk Institut
Træ har altid været et af de foretrukne materialer i byggeriet, men i fremtiden vil biomasse (halm, alger, genbrugsmaterialer osv.) også få en større og større betydning ved udvikling af nye materialer, der imødekommer fremtidens krav til det ”Biobaserede samfund” – et samfund uafhængigt af fossile råstoffer. Teknologisk Institut kan hjælpe med prøvning og rådgivning inden for træbaserede produkter samt ved udvikling og prøvning af ”biobaserede” materialer og teknologier.

Læs mere på Teknologisk Insitituts hjemmeside

 

Bidrag med cases på mindre kendte træarter
FSC® Danmarks database om mindre kendte træarter er målrettet arkitekter, designere, bygherrer, leverandører og rådgivere. Databasen er samtidig et led i et flerårigt projekt, der skal få mere bæredygtigt træ ind i byggeriet i Danmark.Projektet støttes af Danida, og FSC® Danmark stiller i den forbindelse en lang række aktiviteter og konkrete værktøjer til rådighed.Ligger du inde med cases, hvor der er brugt FSC-certificerede og mindre kendte træarter, så kan du selv bidrage til databasen. Kontakt Kristian på [email protected].

Databasen findes på www.lesserknowntimberspecies.com