Glædelig jul og godt nytår fra Træinformation

Kære medlemmer, samarbejdspartnere, følgegrupper, faglige fora, medforfattere og foredragsholdere

Tak for samarbejdet i et helt ualmindeligt år. Vi er rigtigt glade for jeres støtte trods de usædvanlige omstændigheder.

Det er lykkedes at holde skruen i vandet og træet tørt, holde dampen oppe på publikationer og udgivelser. Vi sætter stor pris på, at I at bakker op om os ved fortsat at bestille vores TRÆhåndbøger og deltage i de kurser, vi trods alt kunne gennemføre i 2020.

Der har været særdeles travlt med at opretholde driften i sekretariatet under de omskiftelige forhold. Vi har samtidig budt velkommen til tre nye spændende kollegaer, som er faldet utrolig godt til, og som I vil møde i det kommende år. Håndteringen af alt dette nye, har skærpet omstillings-evnen, og jeg oplever en dynamik og entusiasme i sekretariatet, som passer perfekt med den spirende tro i samfundet; nemlig det at gøre en forskel og at bruge træ i byggeriet, hvis sektoren skal byde ind i forhold til klimaet.

I det nye år har vi planlagt at udgive tre nye TRÆhåndbøger og en række kurser samt et par studieture. Alt dette kan du læse om i vores aktivitetsfolder for 2021.

Selv om alle trængsler nok varer lidt ind i det nye år, ser jeg frem til et rigtig interessant nytår.

Jeg vil derfor ønske jer alle en rigtig god og forhåbentlig rask jul samt et godt nytår.

På gensyn i 2021.

Med venlig hilsen
Træinformation

Mikael Koch
Direktør ark. maa.

P.S. Vi hviler ud mellem jul og nytår, så derfor holder Træinformation lukket fra den 24. december 2020 til den 3. januar 2021 (begge dage inklusive).