Glædelig jul og godt nytår fra Træinformation

Tak for året der er gået. Et år som har været præget af et højt aktivitetsniveau.

Fokus på bæredygtighed
Det nye år bliver anderledes udfordret, og vi er spændte på det kommende regeringsgrundlag, som forhåbentligt har øget fokus på bæredygtighed i byggeriet. Vi er i gang med at forberede os på dette via vores deltagelse i byggeriets strateginetværk, hvor vi allerede har klargjort henvendelser til kommende ministre og ordførere. Strateginetværket er en udbygning af koordinationsudvalget for implementering af regeringens bæredygtigheds-strategi. Det er nogle af de mange aktiviteter, som Træinformation deltager i.

Lovende biobaserede konstruktioner
Nogle andre interessante projekter er følgegrupper hos Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut, hvor vi deltager i en række brandforsøg. Her prøver vi at opnå øget brug af biobaserede byggematerialer i etagebyggeri. De foreløbige forsøg er meget lovende, så vi forventer snart at se flere biobaserede konstruktioner, som kan opfylde brandkravene.

Nyudgivelser, kurser og studieture
I 2022 udgav vi TRÆhåndbogen, TRÆ 78 Træbyggeri i brandklasse 1 og 2. Dette er den mest omfangsrige bog, som vi har udviklet i Træinformations historie. Vi har løbende revideret flere af TRÆhåndbøgerne og TRÆfakta. Vi har afholdt en række kurser, inklusiv to kurser om træbyggeri og brand i forlængelse af bogudgivelsen samt et kursus om etagebyggeri og byggesystemer i træ. Derudover har vi afholdt to studieture til henholdsvis Østrig og Sverige.

Relancering af TRÆcad tegningsprogram
Vi har givet tegningsprogrammet TRÆcad et make-over med nyt brugervenligt layout, og vi har opdateret de mere end 350 bygningsdetaljer i henhold til gældende regler og krav. TRÆcad udbygges fortsat med nye konstruktionsløsninger, hvor vi bl.a. er i færd med at udvikle helt nye tegninger om efterisolering.

Arkitektonisk inspiration på arkitekturitræ.dk
Vi har lanceret hjemmesiden arkitekturitrae.dk, hvor du kan få et indblik i træets mange arkitektoniske potentialer. Vi har bl.a. samlet et projektgalleri med afsluttede bygningsværker og oprettet en nyhedssektion med omtaler af igangværende projekter. Med hjemmesiden ønsker vi at inspirere og øge interessen for anvendelse af træ i arkitekturen.

Ny byggeteknisk rådgiver
Igen i år har kontoret haft vokseværk, og vi har bl.a. udvidet med Karsten Musgård, som byggeteknisk rådgiver. Vi vil således fremover kunne tilbyde endnu mere faglig rådgivning og formidling samt udvikle endnu flere publikationer og aktiviteter indenfor træbyggeri.

Aktiviteter i 2023
Vi ser frem til et begivenhedsrigt nyt år, hvor vi bl.a. planlægger at udgive to nye TRÆhåndbøger. Vi er ved at lægge sidste hånd på TRÆ 79 Trægulve, der udkommer til februar 2023 og som vil erstatte bøgerne, TRÆ 63 og TRÆ 64 Trægulve. Vi er i fuld gang med at skrive TRÆ 80 CLT-byggeri, som vi planlægger at udgive ultimo 2023. Derudover arbejder vi på pjecerne, TRÆfakta 18 Træelementmontage og TRÆfakta 17 Konstruktioner og DGNB. Vi kommer igen i 2023 til at afholde en række kurser og studieture.

Her fra Træinformation ønsker vi alle medlemmer en glædelig jul og et godt nytår.

Med venlig hilsen
Træinformation

Mikael Koch
Direktør ark. maa.

Træinformation holder juleferie mellem jul og nytår
Vi ekspederer fortsat ordrer i webshoppen hen over julen – dog kan der være lidt forsinkelse. Mails fra medlemmer vil blive besvaret i mindre omfang. Kontoret åbner igen mandag den 2. januar 2023.