Gratis seminar om CLT og Limtræ

Svenskt Trä og Træinformation inviterer til seminar den 18. oktober 2017 i Malmø

Ekspertise og dybtegående viden kan gøre en forskel
Træ er dagens eneste fornyelige byggemateriale, hvilket skaber gode muligheder for miljøvenlige og bæredygtige konstruktioner. Et øget brug af træ stiller høje krav til effektive og konkurrencedygtige designløsninger i byggeriet.

Innovation, samarbejde og bæredygtighed er i fokus for at styre missionen og samtidig nå de klimamål, der kræves af det fossil-frie samfund. Dette medfører nogle vigtige beslutninger for valg af materialer.

På seminaret vil internationale talere præsentere forskellige trækonstruktioner i limtræ og CLT (Cross Laminated Timber). I løbet af dagen har du mulighed for at møde leverandørerne.

Tilmeld dig seminaret i Malmø den 18. oktober 2017
Seminaret henvender sig til projekterende, konstruktører, arkitekter eller entreprenører samt studerende.

Det er gratis at deltage i seminaret.

> Se invitation (pdf)

> Tilmeld dig seminaret på Svenskt Träs hjemmeside