CO2-loft og krav om livscyklusvurdering fra 2023

Træ fremhæves i ny bred politisk aftale som et efterspurgt klimavenligt byggemateriale, der bør vinde mere indpas i byggeriet. I Træinformation står vi klar til at rådgive om, hvordan du anvender træ både i nybyggerier og renoveringer.

Den 5. marts 2021 vedtog en række politiske partier aftalen om den nationale strategi for bæredygtigt byggeri. Fra 2023 indfases i bygningsreglementet krav til bygningers klimaaftryk. Det betyder bl.a., at alt nybyggeri fremover skal have livscyklusvurdering (LCA). Det nye CO2-krav indføres trinvist ligeledes fra 2023.

“Det er en rigtig god nyhed, som vi er glade for, at der er bred politisk opbakning til. Med aftalen vil der blive sat det nødvendige fokus på at reducere CO2-udledningen fra byggeriet. Fremover må alle tænke sig godt om og vælge kombinationer af fornuftige byggematerialer”, udtaler Træinformations direktør Mikael Koch.

Argumenterne for at bruge mere træ i byggeri er mange. Træ er et af verdens mest miljøvenlige byggematerialer, og i forhold til dets vægt er det også et af de stærkeste materialer. Træ fjerner CO2 fra atmosfæren under opvæksten, og denne CO2 lagres under hele bygningens levetid. Der er intet andet almindeligt anvendt byggemateriale, der kræver så lidt energi at producere som træ. Og når trækonstruktionen står for at skulle nedbrydes, så giver træet intet affald. Det kan derimod genbruges eller give energi.

”Specielt valget af træ i de bærende konstruktioner kan reducere op til 50% af en bygnings COudledning målt over 50 år, hvis man sammenligner med konventionelt byggeri.”, forklarer Mikael Koch.

Nye værktøjer til træbyggeri på vej
Med aftalen vil der også blive sat gevaldigt skub i udviklingen af mere retvisende miljødata, der skal bidrage til præcise beregninger af byggeriets klimabelastning.

Der vil herudover blive udviklet præaccepterede løsninger til bærende konstruktioner i brændbart materiale, som understøtter opførelsen af træbyggeri i op til fem etager. Og eksempler på, hvordan der kan opføres træbyggeri med mere end fem etager, skal også tilvejebringes. Der vil desuden blive arbejdet på at udvikle gode akustiske konstruktionsløsninger for etagebyggeri med bærende konstruktioner i træ.

› Læs regeringens dokument “National strategi for bæredygtigt byggeri” (pdf)