Kursus i efterisolering den 29. og 30. november 2023

På kurset får du en grundig viden og vejledning i, hvordan typiske enfamiliehuse kan efterisoleres ved brug af isolerende trækonstruktioner.

Kursusbeskrivelse
Vi gennemgår statiske principper for forskellige typehuse fra perioden 1960-1980 og bygningsdetaljer for ind- og udvendig efterisolering af træskeletvægge, tunge vægge og forskellige typer af tagkonstruktioner.

Vi gennemgår de teoretiske og praktiske aspekter af efterisolering, herunder:

  • Bygningstyper, BR-krav og bygningsfysik.
  • Ydervægge: generelle anvisninger og udvendig efterisolering af tunge vægge, samt ind- og udvendig efterisolering af træskeletvægge.
  • U-værdier, besparelsespotentiale og rentable løsninger.
  • Eksisterende tagkonstruktioner, generelle anvisninger, gitterspær, hanebåndsspær, bjælkespær og flade tage.
  • Dampspærrekvaliteter og dampspærretyper med tilbehør.
  • Terrændæk, sokkel og kælder.

For enfamiliehuse vil løsningerne typisk være udført på stedet, men vi ser også på, hvordan løsningerne ved brug af træskeletelementer kan skaleres til større byggerier, fx etagebyggeri. Vi fortæller desuden om besparelse og rentabilitet.

Du vil høre om biogene isoleringsmaterialer, og om hvornår og hvordan de kan bruges i bygningskonstruktioner. Vi giver dig fugtteknisk baggrundsviden og fortæller om forskellige typer dampspærre, om den kan undværes, om brug af flydende dampspærre og hvilke principper for fugthåndtering, der bør følges i diffusionsåbne konstruktioner.

Foredragsholdere
Johnny Lundgreen, Isolink
Martin Morelli, Bunch byggefysik
Thor Hansen, Teknologisk institut
Karsten Musgård, Træinformation
Mikael Koch, Træinformation

Målgruppe
Kurset henvender sig til projekterende, tømrere, energirådgivere og energikonsulenter.

Program
› Se detaljeret program for dagen

Tid og sted
København: den 29. november 2023 kl. 8.30 – 16.30
Sted: KLP Ejendomme, Arne Jacobsens Allé 15-17, 2300 København S

Horsens: den 30. november 2023 kl. 8.30 – 16.30
Sted: Scandic Opus Horsens, Egebjergvej 1, 8700 Horsens

Kursuspris
Medlem af Træinformation: 3.700 kr.
Medlem af DI Byggeri Træsektionen eller Gulvsektionen: 4.200 kr.
Ikke-medlem: 4.900 kr.
Rabat: Hvis I er fire eller flere deltagere fra samme firma, får I 25% rabat på den samlede kursuspris.

I kursusprisen er inkluderet forplejning på dagen. Priserne er ekskl. moms.

Ved oprettelse af medlemskab af Træinformation senest 14 dage efter kursets afholdelse, tilbydes I kurset til medlemspris.

Efterspørgsel på at få nedbragt varmeregningen

Omtrent 450.000 enfamiliehuse, 50.000 rækkehuse og 100.000 sommerhuse, som er opført i perioden 1950-1980, opfylder langt fra nutidens varmeisoleringskrav.
Ejerne af disse huse har førhen vejet og målt udgifterne forbundet med efterisolering. Nu efterspørger stadig flere en måde at få nedbragt varmeregningen på, og efterisolering er en sikker vej til energibesparelser.