Kursus om træbyggeri og brand

Få styr på de nyeste brandregler – hvordan du anvender reglerne i praksis og hvordan du dokumenterer dem – når du bygger med træ.

Træ har gode og forudsigelige, branddrøje egenskaber på trods af, at det er brændbart. Det er muligt at opbygge adskillende og bærende trækonstruktioner med stor brandmodstandsevne, enten som konstruktioner af massivt træ eller som sammensatte konstruktioner, hvor træ indgår sammen med andre egnede materialer.

Kursusbeskrivelse
Med udgangspunkt i BR18 og bogen, TRÆ 78 Træbyggeri i brandklasse 1 og 2, afholder vi et kursus, hvor vi gennemgår de præ-accepterede løsninger med fokus på, hvordan træbaserede materialer kan anvendes i byggeriet.

Vi giver et overblik over brandkravene til træbyggeri i brandklasse 1 og 2, som omfatter bygninger med bærende trækonstruktioner i op til fem etager. Vi gennemgår eksempler på hvordan de præ-accepterede løsninger for bærende konstruktioner, brandadskillende bygningsdele og ind- og udvendige overflader kan opfyldes med trækonstruktioner. Derudover viser vi nogle eksempler på byggerier i brandklasse 3 og 4, som falder udenfor de præ-accepterede løsninger.

Foredragsholdere
Benny Lillelund, Certificeret Brandrådgiver og forfatter til TRÆ 78 Træbyggeri i brandklasse 1 og 2
Morten Steen Johansen, Certificeret Brandrådgiver, SafeDesign
Mikael Koch, Direktør, Træinformation

Målgruppe
Kurset henvender sig til arkitekter, konstruktører, ingeniører og byggesagsbehandlere, der arbejder med træbyggeri, og som skal sikre, at byggeriet lever op til gældende brandkrav.

 Se kursusprogram

Tid og sted
Kurset afholdes både i København og i Horsens.

København: den 25. oktober 2022 kl. 8.30-16.00
Sted: KLP Ejendomme, Arne Jacobsens Allé 15-17, 2300 København S

Horsens: den 26. oktober 2022 kl. 8.30-16.00
Sted: Hotel Opus, Egebjergvej 1, 8700 Horsens

Kursuspris
Medlem af Træinformation: 3.500 kr.
Medlem af Træsektionen under Dansk Industri: 3.900 kr.
Ikke-medlem: 4.900 kr.
Ved tilmelding af 4 personer, betaler I kun for 3 personer.

I kursusprisen er inkluderet forplejning på dagen.

Ved oprettelse af medlemskab af Træinformation inden 14 dage efter kursets afholdelse, tilbydes I kurset til medlemspris.