Kursus om træterrasser

Der er en stigende interesse for at etablere terrasser af træ; både i haver, på altaner og på tage. Det gælder ved såvel eksisterende byggeri som ved nybyggeri.

Vi er ved at lægge sidste hånd på bogen, TRÆ 74 Træterrasser, som udkommer i januar 2019. Er du medlem af Træinformation får du automatisk bogen tilsendt ved udgivelsen.

Som supplement til bogen afholder vi et halvdagskursus om træterrasser.

Kursusbeskrivelse
Den største udfordring ved at bruge træ til terrasser er, at træet ligger vandret og frit eksponeret for vand og vejr. Det er derfor vigtigt at anvende træet korrekt, så terrassen sikres en god holdbarhed.

På kurset vil du høre om praktiske erfaringer og få omfattende baggrundsviden om både terrasser på terræn, hævede terrasser og tagterrasser. Du bliver i stand til at træffe de rigtige valg for bl.a. trætype, dimensioner og udformning af detaljer, hvilket sikrer, at træterrassen får stor brugsværdi, lang levetid og opfylder alle relevante krav. For tagterrasser er der særligt fokus på udførelsen af terrassens underlag, så vandindtrængning undgås.

Kurset henvender sig til alle, der projekterer og udfører træterrasser.

Program
Se kursusprogrammet her.

Tid og sted
København: Onsdag den 30. januar 2019 kl. 12.30-16.30
Sted: KLP Ejendomme, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 København S

Horsens: Torsdag den 31. januar 2019 kl. 12.30-16.30
Sted: Hotel Opus, Egebjergvej 1, 8700 Horsens

Pris
Pris for medlemmer af Træinformation: 1.500 kr./person
Pris for medlemmer af Træsektionen: 2.100 kr./person
Pris for ikke-medlemmer: 3.500 kr./person.

Priserne er ekskl. moms.
Ved oprettelse af medlemskab af Træinformation inden 14 dage efter kursets afholdelse, tilbydes kurset til medlemspris.

Rabat
Ved tilmelding af 4 personer, betaler I kun for 3 personer.
Deltagere til kurset i København får fratrukket 100 kr. til parkeringsudgift.

I prisen er inkluderet bogen TRÆ 74 Træterrasser samt en let frokost, kage, frugt, kaffe og te.

> Se kursusprogram
> Tilmeld dig kurset om træterrasser