Lette terrændæk – uden brug af betonplade

TRÆfakta 12 Lette terrændæk beskriver hvordan terrændæk, også højisolerede, kan udføres uden betonplade.

I den nye publikation fra Træinformation, TRÆfakta 12 Lette terrændæk, vises en løsning med et let terrændæk bestående af hård isolering, en membran og en gulvspånplade. Løsningen kan anvendes til nybyggeri og ved renovering – både med og uden gulvvarme. Ved renovering kan hele den gamle gulvkonstruktion fjernes, men løsningen kan også anvendes hvor blot strøgulvet fjernes.

Mange fordele ved lette terrændæk i forhold til betondæk
Fordelene ved at bygge med lette terrændæk i forhold til en traditionel betonplade er mange, blandt andet kan du opnå at:
– få en billigere og mere bæredygtigt løsning ved at undlade at bruge beton.
– reducere linjetabet langs fundamentet.
– undgå byggefugt, så udtørringstid spares.
– der skal graves mindre ud for at opnå den ønskede isolering.

Alle disse fordele giver til sammen en stor besparelse i både tid og penge.

Løsningerne er udarbejdet i samarbejde med DTU
Ved lette terrændæk er det vigtigt, at stivheden over for punktlast er tilstrækkelig også langs gulvets kanter, og at der er en tæt membran, der kan fungere som både fugt- og radonspærre. Stivheden er undersøgt i samarbejde med DTU og en række producenter og leverandører. I de praktiske løsninger er der lagt vægt på at sikre holdbarheden af membranen.

Dokumentation af forsøgsresultaterne
Forsøgsresultaterne og vurderingen af dem findes i TRÆrapport 10 Terrændæk uden beton – stivhed over for punktlast. Rapporten indeholder forsøg, hvor nedbøjningen for punktlast er placeret langs kanten af gulvet med forskellige typer og tykkelser af eps- og xps-isolering og for et antal gulvopbygninger baseret på gulvspånplader.

Læs mere
> TRÆfakta 12 Lette terrændæk
> TRÆrapport 10 Terrændæk uden beton – stivhed over for punktlast