Brancheaftale om taglægter opdateret

Nogle få henvisninger i den seneste brancheaftale til gældende europæiske standarder har været fejlbehæftede og en enkelt er siden blevet opdateret. Derfor er brancheaftalen ført ajour med de rigtige henvisninger.

Rettelserne ændrer ikke noget i aftalen, men præciserer i stedet meningen med den. For eksempel kunne de forkerte henvisninger tolkes i retning af at maskinsortering af taglægter kunne accepteres, hvilket aldrig har været hensigten.

Den opdaterede brancheaftale om taglægter kan downloades
fra traeguiden.dk