CE-mærkning af taglægter nu!

Taglægter og konstruktionstræ skal være CE-mærket fra 1. januar 2012. Taglægter skal være C18 mærket.

Du kan læse mere om CE-mærkningen på traeguiden.dk – Træinformations videnbank på nettet – og få et overblik over mærkede træprodukter.

Må restlagrene af spærtræ og T1-taglægter sælges?
Ja, restlagre hos importører, grossister, trælast- og byggemarkeder må sælges, så længe der er tale om eksisterende lagre.

For savværker, der producerer styrkesorteret træ og dermed også taglægter, skal al nyproduktion fra 1. januar 2012 være CE-mærket og mærket med den europæiske styrkeklasse, f.eks. C18, der gælder for taglægter.

Læs mere om salg af restlagre på traeguiden.dk