Disse krav til mærkning skal forhandlere overholde

Trælast- og byggemarkeder har iht. biocidforordningen pligt til at videregive oplysningerne til køberne om, at visse træbeskyttelsesmidler samt imprægneret træ er biocidholdigt.

For træbeskyttelsesmidler – f.eks. godkendte grundingsmidler, der er registreret som bekæmpelsesmiddel, vil informationen normalt stå på emballagen, og skal være på dansk.

For det trykimprægnerede træ kan trælast- og byggemarkeder overholde informationspligten ved enten:

  • At pakkemærker forbliver på træet, også når der plukkes af pakkerne, eller
  • At opsætte tilsvarende information om biocidindhold ved varen, f.eks. på eller ved prisskilte

Herudover skal det fremgå, hvad produktet skal anvendes til (brugervejledning) – og altid på dansk.

Særlig information til forbrugere
Forhandlere og leverandører er pligtig til inden for 45 dage at fremskaffe de nødvendige oplysninger om biocidindholdet i deres varer, hvis en forbruger beder om oplysningerne – omkostningsfrit for forbrugeren.

Som minimum skal leverandøren kunne oplyse, hvilket aktivstof, varen er behandlet med.