Hvordan skal produkterne mærkes?

Biocidforordningen kræver at ’behandlede artikler’ er mærket og på dansk, også for importerede produkter.

For træbeskyttelsesmidler, f.eks. godkendte grundingsmidler gælder, at de skal være mærket efter biocidforordningen, og for trykimprægnerede produkter gælder, at de både skal være mærket efter biocidforordningen og gældende EN-standarder.

Sådan skal der mærkes efter biocidforordningen!
Biocidforordningen kræver at følgende informationer er med:

  • Information om at byggevaren indeholder biocidholdige midler
  • De biocidegenskaber, som byggevaren har, f.eks. effektiv mod råd og svamp. (Bemærk, at det kun må fremgå, hvis der er dokumentation for disse egenskaber)
  • Navne på alle biocidaktivstoffer i biocidproduktet
  • Brugsvejledning herunder eventuelle sikkerhedsforanstaltninger

Producent eller importør skal sørge for, at mærkningen er tydelig og let at læse – og på dansk. Hvis det på grund af produktets størrelse ikke er muligt at mærke korrekt, skal mærkningen fremgå af emballagen.

Hvornår gælder mærkningskravet?
Mærkningspligten trådte allerede i kraft 1. september 2013, og mange producenter og importører har allerede indrettet deres mærkning efter reglerne.

Miljøstyrelsen sætter til efteråret en særlig fokus på biocidforordningens mærkningskrav og på, om de anvendte aktivstoffer er godkendte, i en større kontrolkampagne. Det sker, fordi der fortsat er mange små og mellemstore virksomheder, der fortsat ikke lever op til kravene.

Bemærk, at behandlede varer, som allerede var på markedet før 1. september, fortsat kan sælges uden mærkning, så længe lager haves.