Langtidserfaringer med imprægnering

Erfaringerne efter 15 års prøvning af trykimprægneret træ i udemiljø viser, at de nye midler holder hvad de lover, men at tilpasningen til de seneste 20 års stigende miljøkrav også har sin pris på holdbarheden.

Det er det svenske træforskningsinstitut SP Trä, der nu offentliggør erfaringer fra 15 års såkaldte feltforsøg, hvor man har sammenlignet trykimprægneret træ med bl.a. kernetræ af fyr og lærk. Det er prøvninger med træ i jord, og med træ udsat for vejrligspåvirkning, men uden jordkontakt.

Resultaterne understreger nødvendigheden af at bruge imprægnerede og uimprægnerede træprodukter efter deres formål.

Bruger man f.eks. træ, der er trykimprægneret i henhold til NTR klasse AB i jordkontakt, er brugstiden under 10 år, fordi netop AB-imprægnerede produkter er beregnet til brug uden kontakt med jord, f.eks. facadebeklædninger, sternbrædder mv. Skal træet i jorden, skal det derimod være trykimprægneret til NTR klasse A.

Med de gamle arsenholdige imprægneringsmidler kunne man godt snyde lidt og slippe godt fra det, rent holdbarhedsmæssigt. Det går ikke med de nye og mere miljøvenlige midler.

Prøvningerne bekræfter også, at holdbarheden af kernetræ af fyr og lærk er stort set den samme, men ringere end trykimprægneret træ.


Trykimprægneret stolpe behandlet til brug i jord iht. imprægneringsklasse NTR A. Det imprægnerede splintved holder, hvorimod det bestandige, men uimprægnerede kerneved, nedbrydes hurtigere.

Miljøet har sin pris
Prøvningerne viser også at de gamle imprægneringsmidler baseret på bl.a. arsen har længere holdbarhed end de nye og betydelig mere miljøvenlige midler.

Ikke dermed sagt at de nye midler er dårlige. De er i stedet designet til en god holdbarhed samtidig med, at de er så miljøskånsomme, at de lever op til EUs skærpede miljøkrav for sundhed i vores omgivelser.

I praksis betyder det, at stolper i jord, som er imprægneret iht. NTR kvalitetskrav i klasse A, i dag vil have en holdbarhed på mere end 20 år.

For produkter, der er imprægneret efter NTR kravene i klasse AB, vil levetiden uden jordkontakt ligge fra 20 til langt over 50 år for normalt overfladebehandlede facadebeklædninger.

Sammenfatning af de svenske forsøg

  • Råd udvikler sig hurtigere i træ, der er i kontakt med jord, end i træ der er helt fri af jord. Det gælder uanset om det er imprægneret eller ubehandlet.
  • Træ, som er imprægneret til NTR klasse AB er uegnet til brug i jord, idet holdbarheden vil være under 10 år. Træ i jord skal derfor være imprægneret til NTR klasse A for at opnå tilstrækkelig holdbarhed.
  • For terrassebrædder imprægneret til NTR klasse AB må der forventes en kortere holdbarhed end til facadebrug, fordi træet ligger vandret. Ved tæt kontakt til jord vil levetiden være reduceret til 15 år eller derunder. Terrassebrædder bør derfor altid holdes fri af jord på drænet underlag.
  • Vedrørende korrosionspåvirkning viser forsøgene over 15 år, at søm og skruer af rustfrit stål er korrosionsfrie i både trykimprægneret og uimprægneret træ. Varmforsinkede søm og skruer klarer sigt også godt – bedre i uimprægneret træ end i imprægneret træ. Blanke søm viser betydelige rustangreb.
  • Undersøgelserne bekræfter den klassificering, som fremgår af EN350-2 for træarters holdbarhed, idet kerneved af fyr og lærk har stort set samme holdbarhed.
  • For trykimprægneret fyr og lærk viser resultaterne, efter 15 års påvirkning over jord, for vandretliggende træ, f.eks. som terrassebrædder, dog en tendens til at trykimprægneret lærk klarer sig lidt bedre end tilsvarende fyrrebrædder, idet overfladen fremtræder pænere og mere ensartet.