Ny bekendtgørelse om formaldehyd på vej

Træinformation har sammen med Dansk Standard vurderet høringsudkastet og foreslår et bredere og mere dækkende regelsæt.

Miljøstyrelsen har udarbejdet et udkast til bekendtgørelse om begrænsning af formaldehydafgivelse fra møbler, inventar og lignende produkter, som skal bringe bestemmelserne i overensstemmelse med de gældende krav i EU, og på linje med de krav som gælder i byggeriet.

Erhvervs- og Byggestyrelsen, som nu sorterer under Energistyrelsen, reviderede formaldehydbestemmelserne i forbindelse med det nye Bygningsreglement 2010 (BR10). Her er bestemmelsen, at alle byggematerialer skal overholde E1-kravene.

Men disse regler gælder kun for byggematerialer og ikke for alle de dele, vi sætter ind i bygningerne. Denne del sorterer under Miljøstyrelsen.

Forslaget fra Miljøstyrelsen baserer sig nu på samme kravniveau – E1 – men begrænser hvilke inventardele, der er omfattet af de nye bestemmelser. For eksempel nævnes ikke køkkener, og for polstermøbler gælder bestemmelsen alene for træet i møblerne og ikke for betrækket.

Forslaget sigter ensidigt på at begrænse formaldehyd fra træbaserede materialer.

Det mener vi i Træinformation er en for begrænset beskyttelse af forbrugerne. Derfor har vi samarbejdet med andre med forstand på formaldehyd i indeklimaet, lige som vi gjorde det i forbindelse med BR10, hvor vi fik ændret tilsvarende begrænsninger, så BR10-bestemmelserne nu gælder alle byggematerialer.

Sammen med Dansk Standard har vi vurderet høringsudkastet og foreslået et bredere og mere dækkende regelsæt, så alt inventar som sættes ind i bygninger bliver omfattet af de nye regler. Det gælder bl.a. køkkener, polstermøbler, tekstiler mv. Alle bør de overholde E1-grænseværdien for at sikre indeklimaet bedst muligt, så den samlede bygning lever op til WHO-kravene til indeklimaet.