Ny dato for obligatorisk CE-mærkning af konstruktionstræ og taglægter

Fra 1. januar 2012 skal alt konstruktionstræ være CE-mærket
Endnu en gang ændres tidspunktet for CE-mærkning af konstruktionstræ. I de to tidligere tilfælde var det en udskydelse – nu fremrykker man datoen med 8 måneder.

Fra og med 1. januar 2012 skal konstruktionstræ og taglægter være CE-mærket i henhold til EN 14081-1:2005 + A1:2011. Beslutningen blev truffet tidligere på året af EU’s stående byggeudvalg med henvisning til tillægget A1:2011, der tillader at ikke alt visuelt sorteret træ skal være individuelt mærket (stykmærkning).

Mærkningsregler
I Danmark vil der fortsat være krav om stykmærkning af taglægter i henhold til den seneste Brancheaftale om taglægters kvalitet og anvendelse. Vedrørende konstruktionstræ i øvrigt vender vi tilbage med yderligere information i næste nyhedsbrev.

I Sverige vil der fortsat være krav om stykmærkning af alt styrkesorteret træ i henhold til Boverkets forskrifter, og i de øvrige nordiske lande og England vil der også være krav om stykmærkning uanset lempelserne i tillægget til EN 14081.